รูปติวเตอร์

พี่เฟย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 2

สวัสดีค่ะเหล่าซือเฟย ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประสบการณการสอนภาษาจีนมากว่า 5 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทำงาน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เฟย

ประวัติการศึกษา :
•ปี 2560 นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศ สิงคโปร์
• ปี 2564 จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ เอกวิชาภาษาจีน เกียรตินิยมอันดับสอง
• ปี 2564 หลังจากเรียนจบ เข้าทำงานทันที่ ณ บริษัท Great Wall Motor manifacturing CO.,Ltd ในตำแหน่ง General Affair and Translator โดยได้พูดคุยสื่อสาร และคลุกคลีกับคนจีนทุกวัน

ประวัติการสอน :
ปี 2562
• คอร์สปูพื้นฐานภาษาจีน นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คอร์สติวPAT7.4 (แพทจีน) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
• คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
• คอร์สภาษาจีนเบื้องต้น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2563
• คอร์สติว HSK4
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแห่นวิทยายน
• คอร์สเรียนเพิ่มเกรด
นักเรียนรับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
• คอร์สติว HSKระดับ 5
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คอร์สติวPAT7.4 (แพทจีน)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ปี 2564 - ปัจจุบัน
• คอร์สติว HSK ระดับ5เพื่อสอบทุนเรียนต่อจีน
นักเรียนระดับชั้นม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
• คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 มหาวิทยาบัยขอนแก่น
• คอร์สเรียนเพิ่มเกรดภาษาจีน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาบัยแม่ฟ้าหลวง
• คอร์สปูพื้นฐานภาษาจีน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
• คอร์สภาษาจีนธุรกิจ
คณะผู้บริหาร ผู้จัดการ บริษัทผลิตรถยนตร์แห่งหนึ่ง(ขอสงวนเป็นความลับ )
• คอร์สปรับพื้นฐานภาษาจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
• คอร์สปรับพื้นฐานภาษาจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
รางวัล
•ผลสอบHSK5 280 คะแนน
•เกรดA ในรายวิชาหลีกไวยากรณ์ภาษาจีน และรายวิชาการสื่อสารภาษาจีน
•ชนะการแข่งขัน การเขียนเรียงความภาษาจีน ในระดับมหาวิทยาลัย

ผลงาน
• ติวสอบคอร์สPAT7.4 สามารถเข้าเรียนต่อเอกวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เอกวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• ติวสอบคอร์ส HSK4 นักเรียนได้ 220คะแนน
• ติวสอบคอร์ส HSK5 นักเรียนได้ 230คะแนน
• ติวสอบคอร์สเรียนเพิ่มเกรด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และได้เกรด4 วิชาภาษาจีนในเทอมนั้น

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🇨🇳ภาษาจีน

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คอร์สปรับพื้นฐานภาษาจีน

📖คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

📖คอร์สเตรียมสอบHSK1-5 (เน้นเนื้อหาและตะลุยโจทย์)

📖คอร์สเตรียมสอบPAT7.4

📖คอร์สติวเพิ่มเกรดทุกระดับชั้น

📖คอร์สภาษาจีนในชีวิตประจำวัน และการสื่อสารในที่ทำงาน

📖คอร์สปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ

📖คอร์สภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสาร

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2
เกรดเฉลี่ย 3.32

📝
คะแนนสอบ

HSK 5
280/300

✈️
นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์

📝
คะแนนสอบ

การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัย
ชนะเลิศอันดับ 1

🤔รีวิวโดยนักเรียน

😍เหล่าซือติวสอบได้คะแนนเต็มภาษาจีนค่ะ - เซญ่า


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
230 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
230 บาท/ชม
230 บาท/ชม
230 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
230 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์เฟยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง