สมัครเป็นติวเตอร์!

🙋🏻เข้าถึงนักเรียนกว่ามากกว่า 10,000 คน

Protutor คืออะไร ? ใครเป็นคนสร้าง ? มีจุดประสงค์อย่างไร ? คำตอบอยู่ในหน้าคำถามที่พบบ่อย
😊ข้อมูลผู้สอน
โปรดระบุชื่อจริงของท่าน!
โปรดระบุนามสกุลของท่าน!
ชาย (คลิก)
หญิง (คลิก)
วิชาที่เปิดสอน*

ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน*
  • ป้อนคอร์สที่ต้องการสอนครั้งละ 1 คอร์ส แล้วกดเพิ่มคอร์ส
กรอกตัวอย่างคอร์สแล้ว อย่าลืมกดปุ่ม เพิ่มคอร์ส !
สถานที่สะดวกสอน* (หากสะดวกออนไลน์ ให้พิมพ์ "ออนไลน์")
  • ป้อนสถานที่ จากนั้นกดเพิ่มสถานที่
กรอกสถานที่แล้ว อย่าลืมกดปุ่ม เพิ่มสถานที่ !
ไม่ต้องใส่คำว่า "พี่"
โปรดระบุชื่อเล่น!
โปรดระบุสถานที่ศึกษาปัจจุบัน!
ประวัติการศึกษา / ผลงานในอดีต*
อย่าลืมเพิ่มประวัติการศึกษาของตนเอง!
โปรดระบุคำกล่าวแนะนำตนเอง (สั้น) !
โปรดระบุ!
โปรดระบุ!
โปรดระบุ!
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่าน !
เป้าหมายของการสอน*

฿
โปรดระบุราคาต่อชั่วโมงเป็นจำนวนเต็ม !
โปรดระบุราคาเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
แนบรูปถ่าย*
กรุณาแนบรูปถ่ายตนเองที่เห็นหน้าชัดเจน !
กรุณาแนบรูปถ่ายตนเองที่เห็นหน้าชัดเจน ไม่ใช่ภาพโปรโมท
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง