รูปติวเตอร์

พี่กฤต

จบการศึกษาจากเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤต - การศึกษาปริญญาตรี - คณะเศรษฐ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ มัธยมปลาย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (สายวิทย์-คณิต)

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่กฤต

ประวัติการสอน :

* ติวภาษาอังกฤษ (writing, reading, speaking) สำหรับสอบเรียนต่อระดับปริญญาโท Northampton University, MBA - นักศึกษาจบใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางมด
* ติวภาษาอังกฤษ (reading, speaking) สำหรับการสัมภาษณ์งาน work & travel - นักศึกษาปี 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
* ติวภาษาอังกฤษ (writing, reading, speaking) เพื่อการสื่อสารและการเขียนเรียงความ - นักศึกษาปี 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* ติวภาษาอังกฤษ (reading, speaking) เพื่อการสื่อสาร - นิสิต ปี 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* สอนภาษาอังกฤษตามบทเรียน - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ศิลป์-ภาษา) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
* สอนภาษาอังกฤษตามบทเรียน - นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประสบการณ์ :

* วิทยากรบรรยายในวิชา Profit Planning คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติ (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* วิทยากรบรรยายแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Business Plan) ของโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ให้คณะศึกษางานชาวต่างชาติ
* เข้าร่วมโครงการ Walt Disney International College Program ณ เมืองออร์แลนโด ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
* เข้าร่วมโครงการทำแผนธุรกิจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ (International Internship Program) ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ผลงานด้านภาษาอังกฤษ :

* ประสบการณ์ +3 ปี (full-time/part-time)ในการแปลและวิเคราะห์บทความทางธุรกิจ/การตลาด รวมถึงนำเสนอแผนงานโครงการต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ
* รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทำแผนธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจข้ามชาติ - ABeam Consulting Co., Ltd. (ประเทศไทย) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
* เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันทำแผนธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจข้ามชาติ - Deloitte Touche Tohmatsu Co., Ltd. (ประเทศไทย)
* รองชนะเลิศระดับประเทศการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น
* ชนะเลิศระดับจังหวัดและรองชนะเลิศระดับภูมิภาคแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech Competition) มัธยมต้น
* ปริญญานิพนธ์และงานวิจัยระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ (หัวข้อเชิงสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจ)

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

* ระดับภาษาอังกฤษ CEFR level C1: Effective Operational Proficiency
TOEIC 970/990, IELTS 8.0/9.0, GAT 135/150

🎓
จบการศึกษา

เศรษฐ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 2

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 500 บาท/ชม

ติวเตอร์กฤตยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง