รูปติวเตอร์

พี่ปิ๋ม

จบการศึกษาระดับปริญญาโท

สวัสดีค่ะ เป็นติวเตอร์สอนในหลากวิชาที่หลากหลาย ได้แก่วิชาภาษาจีน วิชาสังคม (ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาไทย) วิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และวิชาภาษาไทยค่ะ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ปิ๋ม

ประวัติการสอน :
1. ภาษาจีน:
- ป.1 รร. Beaconhouse Yamsaard International School, รร. นานาชาติ
- ป.3 รร. RBIS International School,รร. อัสสัมชัญคอนแวนต์
- ป.4- ป.5 รร. วัฒนาวิทยาลัย
- ป.6 รร. เซนโยเซฟคอนแวนต์
- ป.1 รร. อำนวยศิลป์

2. Social Studies: ระดับชั้น ป.3, ป.4, ป.5 (Bilingual Program) รร. เซนฟรังค์ ซิสซาเวียร์

3. สังคมศึกษา:
- ป.5-ป.6 รร. อำพรไพศาล
- ป.6 รร. เซนฟรังค์ ซิสซาเวียร์
- ม.3 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. ภาษาไทย: สอนนักเรียนชาวจีน, ป.4

4. เศรษฐศาสตร์: สอนนักศึกษาปี 1-2 นศ. มหาวิทยาลัยมหิดล, นศ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นศ. มหาวิทยาลัยรังสิต

ลักษณะการสอนจะสอนนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันค่ะ โดยจะดูที่ลักษณะนิสัย ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียน สามารถจดจำข้อมูลได้โดยใช้วิธีที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีที่แตกต่างกันไป

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
- สอนนักเรียนที่เรียนภาษาจีนจากก่อนเรียนที่ได้รับคะแนนน้อย จนเรียนแล้วได้รับคะแนนสูงสุดของห้อง เป็นคะแนนที่ Above expectation ของห้องเรียน
- นักเรียนมีความชอบภาษาจีนมากขึ้น จากที่ไม่ชอบภาษาจีน และสามารถสอบได้คะแนน 100% ในทักษะการอ่าน การฟัง และ 90% ในทักษะการเขียน
- นักเรียนได้รับคะแนนสอบในวิชาที่สอนมากขึ้น

ทั้งนี้ ผลงานหรือคะแนนที่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความร่วมมือของผู้เรียนด้วยค่ะ

📚วิชาที่เปิดสอน

💰สังคม

🇨🇳ภาษาจีน

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาจีน

📖วิชาสังคมศึกษา

📖เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัย Chinese Culture University เมืองไทเป, ไต้หวัน จบสาขาวิชา International trade

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์

🏫
เข้าศึกษา

หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัย Beijing University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์ปิ๋มยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง