รูปติวเตอร์

พี่รพี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อรพี เรียนชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เคยมีประสบการณ์สอน เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมหาวิทยาลัย 3.90 เกรดเฉลี่ยนสะสมม.ปลาย 3.97

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่รพี

มีใจรักในการสอนครับ ใจเย็นเน้นกันเองๆ ค่อยๆทำความเข้าใจ สงสัยให้ถามได้เสมอ เข้าใจความรู้สึกของคนที่เรียนไม่เก่ง เพราะ เคยเรียนไม่เก่งมาก่อน และเข้าใจรู้สึกผู้เรียนทุกๆคน และไม่เอาเปรียบผู้เรียน

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧬ชีวะ

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ม.ต้น

📖วิทยาศาสตร์ม.ต้น

📖ชีววิทยาม.ปลาย

📖ชีววิทยาสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖เคมีม.ปลาย

📖เคมีสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖ภาษาอังกฤษม.ต้น

📖ชีววิทยามหาวิทยาลัย

📖เคมีมหาวิทยาลัย

🚕สถานที่

🚗 สยาม

🚗 MBK

🚗 พญาไท

🚗 จามจุรี9

🚗 จามจุรีสแควร์

🚗 จุฬา

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

รร.จุฬาภรณ์ ลพบุรี
3.97

👨🏻‍🎓
ผู้แทนประเทศ

นำเสนอโครงงาน
เสนอโครงงานกับโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น

👨🏻‍🎓
ผู้แทนประเทศ

นักเรียนแลกเปลี่ยน USA
ปี 2015-3016

🏫
เข้าศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกรดสะสม 3.90

💸ราคา 300 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง