รูปติวเตอร์

พี่อิมอิม

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทยครอบคลุมทั้ง 5 สาระ ตัวแทนนำเสนอผลงานระดับชาติ และมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่อิมอิม

- มีความรู้วิชาภาษาไทยครอบคลุมทั้ง 5 สาระ ได้แก่ 1. การอ่าน 2. การเขียน 3. การฟัง การดู และการพูด 4. หลักการใช้ภาษาไทย (ถนัด) 5. วรรณคดีและวรรณกรรม
- ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ศึกษาศาสตร์ วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ศึกษาศาสตร์ วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ชั้น ม.4 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- สอนพิเศษวิชาภาษาไทย ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายประถมศึกษา) ศึกษาศาสตร์
- ติวเข้มวิชาภาษาไทย ป.1-ป.6 ที่สถาบันกวดวิชาในจังหวัดขอนแก่น
- ติวเข้มเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
- ติวสรุปเนื้อหาและตะลุยข้อสอบวิชาสามัญภาษาไทย ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
- ติวเข้ม GAT เชื่อมโยง ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
- ตะลุยข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
- ติวเข้มเนื้อหาภาษาไทย เพิ่มเกรด ม.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
- ประสบการณ์การสอนมากกว่า 4 ปี

📚วิชาที่เปิดสอน

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖GAT เชื่อมโยง

📖O-NET ภาษาไทย

📖เพิ่มเกรด

📖ติวเข้าสอบ

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บทความเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย จำนวน 18 เรื่อง - ตัวแทนนำเสนอบทความเรื่อง ความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่นำเสนอในบทเพลงไทย-ลาว ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ Horizon of Knowledge" - ฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ศึกษาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - ประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ติวเตอร์อิมอิมยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง