รูปติวเตอร์

พี่อชิ

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

สอนใจเย็น ค่อยเป็นค่อยไป ยิ้มแย้มตลอด

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่อชิ

- ผลงาน/ประวัติการสอน
1. ติวเตอร์ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามโรงเรียน
- โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม, วังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย
- โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา, ธาตุพิทยาคม, สันติพิทยาสรรพ์, กลุ่มโรงเรียนเชียงชม, ศรีสองรักษ์วิทยา, ผาสามยอดวิทยา, เชียงคานวิทยา, เอราวัณวิทยาคม จังหวัดเลย
- โรงเรียนบ้านดุงวิทยา, วิสุทธิวงศ์โพนสูง, อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี
2. ติวเตอร์ฟิสิกส์ ชึววิทยา PAT 2, วิชาสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย สอบติด
- คณะทันตแพทย์ ม. เวสเทริน์ 1 คน
- คณะเภสัช ม. ขอนแก่น 1 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น/ จุฬา 2 คน
- คณะวิศวกรรม ม. ขอนแก่น 1 คน
- คณะพยาบาล มหิดล 2 คน
3. ติววิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 ติด
- โรงเรียนเตรียมอุดม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คน
- โรงเรียนมัธยมมหาลัยนเรศวร 1 คน
- โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 1 คน
- โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี 1 คน
- โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี 3 คน
4. ติววิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 ติด
- โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 2 คน
- โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี 4 คน
- โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี 2 คน
- โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี 2 คน
5. สอนชีววิทยา ม.4-6
- ม.4-ม.5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
- ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
- ม.4 คอร์สกลุ่มกรุงเทพ
6. สอนวิทยาศาสตร์ประถม 4-6
- ป.4 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี
- ป.4 โรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดอุดรธานี
- ป.5 โรงเรียนมารีพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
- ป.5 โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- ป.5 โรงเรียนพัฒนาปัญญา จังหวัดอุดรธานี
- ป.4-ป.5 คอร์สกลุ่มเด็กกรุงเทพ
7. สอนคณิตศาสตร์ประถม 4-6
- ป.4 โรงเรียนมารีพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานี
- ป3, ป.5 คอร์สกลุ่มเด็กกรุงเทพ
8. สอนคณิตศาสตร์มัธยม
- ม.2 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
- ม.1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
- ม.2 คอร์สกลุ่มกรุงเทพ
9. สอนฟิสิกส์ ม.4-6
- ม.4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
- ม.5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
- ม.6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สอนดาราศาสตร์ ม.4-6
- ม.5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
- ป.4 โรงเรียนสาธิตม.ราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
11. สอนภาษาไทย
- ป.1 - ป.3 คอร์สกลุ่มอุดรธานี
12. สอนสังคม
- ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

📚วิชาที่เปิดสอน

🔭ดาราศาสตร์

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

💰สังคม

🧬ชีวะ

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ปรับพื้นฐาน

📖ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1 / ม.4 / มหาวิทยาลัย

📖เนื้อหาสอบเข้า ม.1 / ม.4 / มหาวิทยาลัย

📖เพิ่มเกรด

📖เสริมความรู้

📝ประวัติการศึกษา

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เภสัชศาสตร์ มหาลัยอีสเทริน์เอเซีย

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์

🎓
จบการศึกษา

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 170 บาท/ชม

ติวเตอร์อชิยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง