รูปติวเตอร์

พี่อั๋น

บริหารธุรกิจมหาบัณทิต(ปริญญาโท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกฤษฎา เจษฎาอภิมุข (อั๋น) ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่อั๋น

ผลงาน
- คณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 สอบติดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย Giftedสวนกุหลาบรังสิต Giftedเตรียมพัฒน์สุวรรณภูมิ โพธิสารพิทยากร เทพศิรินทร์
- คณิตศาสตร์ ม.3 เข้าม.4 สอบติด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร โรงเรียนสตรีวิทยา
- ติว O-Net คณิตศาสตร์ ป.6 ให้ทางโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง
- ติว O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 สอบติด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- ติว pat1 ให้น้องได้คะแนน 162 คะแนน (ในปีนั้นคะแนนเฉลี่ยpat1 อยู่ที่ 48.45) และ คณิต 9 วิชาสามัญ สอบติดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ มศว.
- ติว Sat-Math 1,2 สอบติดวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย inter
—————————————————
- ปัจจุบันเป็นติวเตอร์หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ สถานกวดวิชา ภูมิปัญญาภัทร และติวเตอร์นอกสถานที่ ในระดับชั้นตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.6 และ สอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 9วิชาสามัญ SAT-Math
- เน้นสอนให้เข้าใจเนื้อหาสำคัญ เพื่อประยุกต์ในการทำโจทย์ต่อๆไปได้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ ตีโจทย์ ถ้าน้องๆไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถทวนเนื้อหานั้นใหม่ซ้ำๆได้เสมอ

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ

📖คณิตศาสตร์ PAT 1

📖คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1

📖คณิตศาสตร์สอบเข้า ม.4

📖คณิตศาสตร์มัธยมต้น

📖คณิตศาสตร์มัธยมปลาย

📖คณิตศาสตร์ประถมปลาย

📝ประวัติการศึกษา

🏫
เข้าศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จุฬาลงกรณ์
2

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร บางเขน

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ติวเตอร์อั๋นยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง