รูปติวเตอร์

พี่นนท์

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อนนท์นะครับ อยากให้น้องๆมาร่วมกันออกแบบการเรียนตามแบบที่น้องๆชอบด้วยกันครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่นนท์

-ออกแบบการเรียนร่วมกัน
-เรียนครั้งละไม่เกิน1ชม.

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ประถมต้น

📖เพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ประถมปลาย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

🎓
จบการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เกรดเฉลี่ย 3.4

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

ดาราศาสตร์โอลิมปิกค่าย2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์มหาวิทบาลัยวลัยลักษณ์

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

ดาราศาสตร์โอลิมปิกค่าย2 ศูนย์สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์นนท์ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง