รูปติวเตอร์

พี่เบนซ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะ ครูเบนซ์รับสอนอังกฤษนะคะ สนใจเรียนแบบไหน สามารถพูดคุยรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เบนซ์

ประสบการณ์การทำงาน:
มีประสบการณ์ในการรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษมา 5 ปี ตั้งแต่เด็กเล็ก ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย สอนแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม แบบออนไลน์ โดยมีการสอนหลายรูปแบบทั้งเริ่มปูพื้นฐานใหม่ ติวสอบต่างๆ เรียนเพิ่มเกรด เรียนแกรมม่าแล้วนำไปเชื่อมโยงกับทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อจะได้เกิดการใช้ภาษา แกรมม่าที่เรียนไปให้ได้มากที่สุด และปัจจุบันติวอยู่ที่สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งใน กทม.

วิชาที่สะดวกสอน
-ภาษาอังกฤษ
Grammar
Conversation
Listening
Reading
Writing
-Math (ประถมต้น)
-Science (ประถมต้น)
-Health (ประถม)
-Social study (ประถม)
-GED RLA
-SAT VERBAL
-Cu-tep
-Toeic
-Ielts
-การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น MU-ELT (มหิดล), CEFR

📢 รายละเอียดการสอน:
สามารถแจ้งได้เลยว่าอยากเรียนเรื่องอะไร เน้นหรือเพิ่มเติมอะไร จะค่อยๆสอนให้ และทบทวนตรงเรื่องที่ยังไม่ค่อยได้
>>> สอนครบทั้ง 4 ทักษะ
-ฟัง พูด อ่าน เขียน +แกรมม่า+คำศัพท์
*จะเริ่มที่การเรียนแกรมม่าก่อนเพื่อเรียนการสร้างโครงสร้างประโยค จากนั้นจะเชื่อมโยงกับคำศัพท์แต่ละหมวดหมู่ แล้วให้เกิดการนำไปใช้โดยฝึกผ่านกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆ อาจจะเป็นการอ่านผ่าน นิทาน แล้วตอบคำถามเพื่อฝึกการเขียนโดยใช้แกรมม่าที่เรียนมาและฝึกพูดตอบคำถามนั้นปากเปล่า
>มีการทบทวนบทเรียนทุกครั้ง ก่อนขึ้นเรื่องใหม่

ประวัติการสอน :
รับสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย ห้องเรียนธรรมดาและห้อง EP (ทุกวิชาที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ) และรับปูพื้นฐานใหม่ เช่น
-สอบเข้าน้องนักเรียน ม.1 ห้อง EP รร. บดินทร์เดชา 1 จ. ชลบุรี
-น้องนักศึกษาปี 1 เอกปฐมวัย ม.ศิลปากร เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก D เป็น B+ ใน 1 เทอม -น้องนักเรียนชั้นม.1 รร กรรณสูต เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเกรด 4 ในวิชาอังกฤษทุกเทอม
-ติวสอบน้องนักศึก ABAC -ติวสอบสัมภาษณ์ทุนต่างๆและวีซ่า -ติวสอบ Toeic, Sat verbal และ Ielts ได้ overall 7.0
-ติวสอบ Cu-tep (listening)
-ติวสอบ GED RLA
-สอนตามเนื้อหา เน้น writing ของนักเรียน Grade 6 Western Australia School
-ติวสอบ Gat Eng และ อังกฤษ 9 วิชาสามัญ
-ติวสอบเข้าม.1 รร บดินทร์เดชา , สาธิตต่างๆ, สตรีวิทยา, เตรียมน้อม, กรุงเทพคริสเตียน
-ติวสอบเข้าม.4 รร สาธิตนครปฐม, เตรียมอุดมศึกษาภาคอีสาน
-ติวสอบเข้าห้อง EP และ IEP ต่างๆ
-สอนทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบของน้องๆมหาวิทยาลัย เช่น มศว, แม่ฟ้าหลวง, ม.กรุงเทพ, มหิดล, ศิลปากร
-ติวสอบเข้าคณะอินเตอร์ต่างๆ
-สอนวัยทำงาน แกรมม่าพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน
-สอนสนทนาทั่วไป + การฝึกสร้างประโยคและทักษะการฟังควบคู่

สถานที่ที่สะดวกสอน:
-สอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom และ line

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษระดับประถม

📖ภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น-ปลาย

📖ภาษาอังกฤษห้อง EP

📖Sat Verbal

📖Ielts

📖Toeic

📖สอบเรียนต่อระดับชั้นต่างๆ

📖Gat อังกฤษ

📖อังกฤษ 9 วิชาสามัญ

📝ประวัติการศึกษา

✈️
นักเรียนแลกเปลี่ยน

ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYC
-เคยสอบได้ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการ AYC ตอนชั้นม.4-5 ประเทศสหรัฐอเมริกา

📝
คะแนนสอบ

สอบวัดผลวิชการโครงการ Top-Test
-สอบวิชาภาษาอังกฤษของโครงการ Top-Test ได้ลำดับที่ 7 ของจังหวัดสุพรรณบุรี

📝
คะแนนสอบ

สอบวัดระดับของ EF
-สอบวัดระดับผลของ EF ได้ 95% (advanced) ระดับ C1

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
275 บาท/ชม
275 บาท/ชม
275 บาท/ชม
250 บาท/ชม
275 บาท/ชม
275 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง