รูปติวเตอร์

พี่ไนท์

-

พี่ไนท์นะครับ พี่จะช่วยทำให้น้องๆรู้สึกว่า วิชาเคมีไม่ยากอย่างที่คิด พร้อมมีเทคนิคในการทำโจทย์มากมายจนวิชาเคมีง่ายขึ้นมาทันทีครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ไนท์

ประวัติการทำงาน :
- ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
- นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงหม่

ประวัติการสอน :
- เคมี ม.4-6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
- เคมี ม.4-6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- เคมี ม.4-6 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
- เคมี ม.4-6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- เคมี ม.4-6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
- เคมี ม.4-6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- เคมี ม.ปลาย TCAS (เคมีสามัญ & PAT2)
- เคมี Cadet
- เคมี โอลิมปิก
- เคมีทั่วไป :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ & inter), ม.เชียงใหม่, KMUTT, KMITL (inter), CU (inter)
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, ม.บูรพา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
- เคมีอินทรีย์ :
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่, KMUTNB, CU (inter)
คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่, ม.มหิดล
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
- การวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี :
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- เคมีวิเคราะห์ :
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
- ชีวเคมี :
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
- วัสดุศาสตร์ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, KMUTT

📚วิชาที่เปิดสอน

🧪เคมี

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เคมีระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6

📖เคมีสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย

📖เคมีสำหรับสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

📖เคมีสำหรับสอบแจ่งขันเคมีโอลิมปิก

📖เคมีทั่วไป ระดับอุดมศึกษา

📖เคมีอินทรีย์ ระดับอุดมศึกษา

📖การวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ทางสเปกโทรสโกปี ระดับอุดมศึกษา

📖เคมีวิเคราะห์ ระดับอุดมศึกษา

📖วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา

📖วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
-

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ติวเตอร์ไนท์ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง