รูปติวเตอร์

พี่ตูน

วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

น่ารัก เฟรนลี่ ใจดี เป็นกันเอง ถามได้ถ้าไม่เข้าใจ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ตูน

- ตะลุยโจทย์เข้าม.1 ร.ร.บดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี ร.ร.สาธิตประสานมิตร ร.ร.เตรียมฯ น้อม ร.ร.หอวัง ร.ร.สตรีวิทยา 2
- สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.5-6 ร.ร.สารศาสตร์ ร.ร. อุดมศึกษา ร.ร.พระยาประเสิรฐ EP
- สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ร.ร. บดินทร์เดชา
- สอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย ร.ร. บดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี รร.สวนกุหลาบ(นนทบุรี) รร.สาธิตปทุมวัน
- สอนเคมี ม.4 5 6 ร.ร. บดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี
-สอนชีววิทยา ม.4 5 6 ร.ร. บดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี
- ติวสอบ PAT2 เคมี และ ชีววิทยา
- ติวสอบ ภาษาอังกฤษ 9วิชาสามัญ และ GAT English
- ติวสอบ เคมี ชีววิทยา 9วิชาสามัญ
-สอนติวสอบ GED science &Math
-สอนติวสอบ Chemistry A&AS level, IB (SL&HL), Edexcel, AQA
-สอนติวสอบ Biology A&AS Level, IB (SL&HL), AQA, Edexcel, OCR
- สอนติวสอบ IGCSE chemistry & Biology ร.ร.เอกมัยอินเตอร์
- สอน Algebra, Precalculus ร.ร.เอกมัยอินเตอร์
- ติวสอบ SAT, SAT Math level 1, level 2, CU-TEP, CU Ats Chemistry

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

📖วิทยาศาสตร์ ม.1 2 3

📖ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

📖ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4 วิชาวิทยาศาสตร์

📖ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

📖เคมี ม.ต้น

📖เคมี ม.ปลาย

📖ชีววิทยา ม.ปลาย

📖ภาษาอังกฤษม.ปลาย

📖เคมีตะลุยโจทย์ 9 สามัญ

📖เคมีตะลุยโจทย์ PAT2

📖ชีวะตะลุยโจทย์ 9 สามัญ

📖ภาษาอังกฤษตะลุุยโจทย์ GAT 9สามัญ

📖IGCSE Chemistry Biology

📖GED Math Science

📖A AS level Chemistry Biology

📖SAT Math

📖General chemistry

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
เกียรตินิยมอันดับ2

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอกแนะแนว

🎓
จบการศึกษา

SAT math
800

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง)


300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
450 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
450 บาท/ชม
500 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
500 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
500 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง