รูปติวเตอร์

พี่นาย

จบ-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เน้นสอนด้วยความใจเย็น และปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน การันตีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรด้านยานยนต์บริษัทญี่ปุ่น

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่นาย

ประสบการณ์การสอนที่โดดเด่น

คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้า ม.1
- สอบติด รร.สาธิต มศว ปทุมวัน
- สอบติด รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (สอบติดลำดับที่ 26)
- สอบติด รร.เตรียมพัฒน์ (สามารถสอบเข้าได้ทุกรุ่น)
- สอบติด รร.เตรียมพัฒน์สุวรรณภูมิ (ห้อง gifted)

คอร์สตะลุย O-NET ป.6
- น้องสอบได้ 90/100 คะแนน

คอร์สเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ประถม
มีประสบการณ์สอนนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น
- เซนโยเซฟคอนแวนต์
- ปิยะจิตวิทยา
- อัสสัมชัญศรีราชา
- อัสสัมชัญคอนแวนต์

คอร์สเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.ต้น
มีประสบการณ์สอนนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น
- เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ทุกคนเรียนต่อเนื่องขั้นต่ำ 3 ปี สอนมามากกว่า 7 คน)
- บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- มาแตร์เดอี
- เซนโยเซฟคอนแวนต์
- ไทยคริสต์เตียน
- นานาชาติเอกมัย
- ลาซาน
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
- สารวิทยา
- เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี (gifted)

คอร์สตะลุยโจทย์ฟิสิกส์สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม
มีประสบการณ์สอนน้องจากโรงเรียน
- สาธิตจุฬา
- จุฬาภรณ์ฯ
- มัธยมวัดนายโรง

คอร์สเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น
- เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ทุกคนเรียนต่อเนื่องขั้นต่ำ 3 ปี สอนมามากกว่า 7 คน และเรียนต่อเนื่องจนสอบเข้ามหาวิทยาลัย)
- ไทยคริสต์เตียน (น้องสนใจสมัครเรียนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม)
- ปราจิณราษฎรอํารุง
- ลาซาน
- อัสสัมชัญคอนแวนต์
- ราชินี
- นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
- สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
- สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- สาธิต มศว ประสานมิตร
- ปัญจดี
- บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3

คอร์สเพิ่มเกรดฟิสิกส์ ม.ปลาย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น
- สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (น้องเรียนต่อเนื่องจนเข้ามหาวิทยาลัย)
- บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
- วัฒนาวิทยาลัย
- สามเสนวิทยาลัย
- สารสาสน์พิทยา
- ไทยคริสต์เตียน
- วารีเชียงใหม่
- ลาซาน
- อัสสัมชัญคอนแวนต์ (น้องสนใจสมัครเรียนวิชาคณิตเพิ่มเติม)
- พระมารดานิจจานุเคราะห์
- จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
- เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
- พรตพิทยพยัต
- เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
- สาธิตพัฒนา
- สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
- ประโคนชัยพิทยาคม
- ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

คอร์สสอบเข้ามหาลัยคณิตศาสตร์ A-Level
มีประสบการณ์สอนนักเรียนดังนี้
- รุ่น #dek66 สอนน้องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
- รุ่น #dek67 สอนน้องจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

คอร์สสอบเข้ามหาลัยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ
- รุ่น #dek60 สอนน้องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอร์สเพิ่มเกรดฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น
- คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คอร์สคณิตศาสตร์สอบเข้านายสิบตำรวจ
น้องสามารถสอบเข้าได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ

คอร์สสอบเทียบ GED Math
น้องสามารถผ่านภายในการสอบ 1 ครั้ง ได้ทุกคน

คอร์สภาษาญี่ปุ่น
มีประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน เพื่อใช้สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิต(เพิ่มเกรด) ระดับประถม

📖คณิต(เพิมเกรด) ระดับมัธยมต้น

📖คณิต(เพิ่มเกรด) ระดับมัธยมปลาย(สายวิทย์-ศิลป์)

📖ฟิสิกส์(เพิ่มเกรด) ระดับมัธยมต้น

📖ฟิสิกส์(เพิ่มเกรด) ระดับมัธยมปลาย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🏫
เข้าศึกษา

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งวิศวกรในบริษัทญี่ปุ่น

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง