รูปติวเตอร์

พี่ธัช

ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าควบคุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติวเตอร์ด้านคำนวณที่เน้นความเข้าใจมากกว่าจำสูตร

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ธัช

-ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าควบคุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการบินพลเรือน
-ชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ร.ร.สาธิตจุฬาฯ
-นักเรียนโครงการครีม วิชา คณิต, ฟิสิกส์, เคมี และ ชีวะ ของร.ร.
-นักเรียนโครงการปัญญาเลิศ(โครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ)ของร.ร.
-คะแนน TOEIC 880
-สสวท.รอบ1 วิทยาศาตร์ ป.6
-มีประสบการณ์สอบแข่งขันตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลายหลายรายการ เช่น สสวท., เพชรยอดมงกุฎ, TME, IJSO, สอวน., สอบเข้าร.ร.เตรียมฯ, ร.ร.มหิดล, 9วิชาสามัญและความถนัดแพทย์
-ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนของมหาลัยฯที่มีชื่อเสียง(ผ่านรอบสัมภาษณ์แล้ว)ทั้งหมด6แห่ง (เช่น มหิดลฯ, ธรรมศาสตร์, ลาดกระบัง, มศว) ในปีที่จบม.6ปีเดียวกัน ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และคณะวิศวะฯทั้งหลักสูตรปกติและinter(สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)
-ถนัดสอนวิชาคณิตศาสตร์และคำนวณเป็นหลัก และสามารถสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษได้

ประสบการณ์สอน
* ปัจจุบันเป็นอาจารย์รับเชิญโครงการห้องเรียนเฉพาะของร.ร.บดินดรเดชา 2
* ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ที่สถาบัน Fishsix
* ติวสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.สามเสน และผ่านการสอบเข้าทั้งสองระดับ
* ติว PAT 1 และ 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์จนสามารถเข้าคณะสถาปัตฯได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ
* ติว SAT math และผู้เรียนได้ผลคะแนน 750/800
* วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น pre-college ม.มหิดล
* วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.5-6 ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน
* วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก
* วิชาคณิตศาสตร์ชั้นม.1 และ ม.4 ร.ร.หอวัง
* วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.5
* วิชาฟิสิกส์ ชั้นม.1 ของ Anglo Singapore International School
* วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นม.1 ร.ร.หอวัง

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น

📖ฟิสิกส์เพื่อความเข้าใจ

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

TOEIC
880/990

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์ธัชยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง