รูปติวเตอร์

พี่ตาด

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผมมีวิธีทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายและสนุกในการทำโจทย์

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ตาด

-

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

💰สังคม

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

📖คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

📖สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา

📖สังคมศึกษาระดับมัธยมตอนต้น

🚕สถานที่

🚗 จังหวัดอื่นๆโดยผ่านระบบออนไลน์skype

🚗 จังหวัดขอนแก่นผ่านระบบออนไลน์skype

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

วิชาเด่นก็คือ วิชาสถิติธุรกิจ วิชาคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา วิชาการเงินธุรกิจ
ผมเชิญเรียน 3.28

💸ราคา 180 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง