รูปติวเตอร์

พี่อ้อน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สวัสดีค่ะ ชื่ออ้อนค่ะ รักและถนัดวิชาภาษาไทยไทยมาก ทั้งหลักภาษา และวรรณคดี วรรณกรรม

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่อ้อน

สอนพิเศษ วิชาภาษาไทย สังคมศาสตร์
สอนทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ทักษะชีวิต ที่สถาบัน Quality kinds

📚วิชาที่เปิดสอน

💰สังคม

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาไทย

📖สังคมศึกษา

📖GET

📖PET

🚕สถานที่

🚗 ออนไลน์ผ่าน Zoom

🚗 ออนไลน์ผ่าน google meet

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

PET 5 : ความถนัดทางด้านวิชาชีพครู
260/300

💸ราคา 100 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง