รูปติวเตอร์

พี่ทาม

จบ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สไตล์การสอนจะเน้นสอนพื้นฐานของเนื้อหา และนำไป adapt เข้ากับส่วนอื่นๆในเนื้อหานั้น เน้นให้คิดวิเคราะห์

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ทาม

ม.4-6 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์
ม.4-6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ม.4-5 โรงเรียนสวนกุหลาบ

📚วิชาที่เปิดสอน

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ฟิสิกส์ ม.4

📖ฟิสิกส์ ม.5

📖ฟิสิกส์ ม.6

📖ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

📖ฟิสิกส์ PAT3

🚕สถานที่

🚗 ออนไลน์

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

💸ราคา 250 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง