รูปติวเตอร์

พี่เบียร์

จบการศึกษา

สอนง่าย เป็นกันเอง สอนตั้งแต่พื้นฐาน ถึงขั้น Advance ครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เบียร์

สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 ให้กับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สอนพิเศษคณิตศาสตร์ 1 และ แคลคูลัส ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

🚕สถานที่

🚗 นครสวรรค์

📝ประวัติการศึกษา

💸ราคา 250 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง