รูปติวเตอร์

พี่โยโย่

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พี่โยโย่น้า ทักมาคุยก่อนได้นะคะ สอนสนุก เป็นกันเอง เน้นให้น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนจริงๆ ปูพื้นฐานให้แน่น พร้อมต่อยอดบทเรียนอื่นๆต่อไป ประสบการณ์สอนกว่า4ปี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่โยโย่

- สอนคณิตศาสตร์ ม.2 ร.ร.สามเสน (สอนกลุ่ม5คน)
- สอนคณิตศาสตร์ ป.6 Ruamrudee International school(RIS)
- สอนคณิตศาสตร์ ม.2 Ruamrudee International school(RIS)
- สอนคณิตศาสตร์ ม.2 KIS International School
- สอนภาษาอังกฤษ ม.1-3 ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧬ชีวะ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดประถมปลาย

📖คณิตศาสตร์ เพิ่มเกรดม.ต้น

📖ภาษาอังกฤษ เพิ่มเกรดประถมปลาย

📖ภาษาอังกฤษ เพิ่มเกรดม.ต้น

🚕สถานที่

🚗 สยาม

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ม.ต้น ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

📝
คะแนนสอบ

Onet คณิตศาสตร์
95/100

📝
คะแนนสอบ

Onet ภาษาอังกฤษ
91.25/100

💸ราคา 250 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง