รูปติวเตอร์

พี่มิ้ง

ป.โท เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ใจดีค่า เข้ากับเด็กๆง่าย มีประวัติการสอนเด็กเล็ก และตะลุยโจทย์เตรียมสอบได้ เน้นเพิ่มคะแนน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่มิ้ง

-สอนภาษาไทย ป.1
-สอนภาษาอังกฤษ ป.1
-สอนศิลปะ อ.2-3
-เตรียมสอบความเฉพาะ1,9 เข้า ป.โท (NIDA)

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧬ชีวะ

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

📖ชีววิทยา ม.ปลาย

📖ภาษาอังกฤษ อนุบาล

📖ภาษาอังกฤษ ประถม

📖รวมวิชา อนุบาล

📖รวมวิชา ประถม

📖คณิต ม.1

📖คณิต ม.2

📖คณิต ม.3

🚕สถานที่

🚗 แนวรถไฟฟ้า

🚗 Online ทุกโปรแกรม

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย 4.00

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ยสูงสุดของภาควิชา

💸ราคา 200 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง