รูปติวเตอร์

พี่หนูขาว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์

เน้นวิเคราะห์และทำโจทย์ เสริมทักษะเพิ่มความมั่นใจ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หนูขาว

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6 รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต
ติวpat1&onet ม.6 รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต
คณิตศาสตร์ น้อง ม.3 รร .สตรีพัทลุง

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น

📖ติวPat1&วิชาสามัญ&คอร์สเฉพาะต่างๆ

📖แคลคูลัส ระดับมหาลัย

🚕สถานที่

🚗 Online

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณิตศาสตร์

🎓
จบการศึกษา

ระดับมัธยมปลาย
โครงห้องเรียน วมว

💸ราคา 250 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง