รูปติวเตอร์

พี่ไอซ์

แพทยศาสตร์ เชียงใหม่

พี่ไอซ์พร้อมจะติวให้น้องๆ เพื่อเพิ่มเกรดให้น้องๆค่ะ และสอบเข้าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ไอซ์

พี่ไอซ์พร้อมจะติวให้น้องๆ เพื่อเพิ่มเกรดให้น้องๆค่ะ และสอบเข้าโรงเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖 คณิตศาสตร์ ประถม

📖คณิตศาสตร์ ม.ต้น

🚕สถานที่

🚗 Online/ออนไลน์

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📝
คะแนนสอบ

Pat 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
207/300

💸ราคา 200 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง