รูปติวเตอร์

พี่น๊อต

ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ. วไลยอลงกรณ์

See ya!

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่น๊อต

การเรียนพิเศษ ที่สาทารถตกลงราคา กันได้ตามแต่ผู้เรียนสามารถ จ่ายไหมโดยอาจจะมีขั้นต่ำ 100 บาทหรือสามารถให้มากกว่านี้ มีประสบการณ์ฝึกสอน 1 ปี

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน เขียน

🚕สถานที่

🚗 รังสิต เมืองเอก

🚗 ฟิวเจอร์รังสิต

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2
เกรด 3.54

💸ราคา 100 บาทต่อชั่วโมง

สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง