รูปติวเตอร์

พี่นนท์

จบ สาขาวิชาสังคมศึกษา(กศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ติวเตอร์วิชาสังคมศึกษา TGAT2&3 มีประสบการณ์การสอน 2 ปี เน้นการสอนแบบสนุกสนานให้เกิดความเข้าใจจริง จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรีย

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่นนท์

- ติวสอบ TGAT3 ม.6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
- ติวสอบ TGAT 2/3 ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม สังคมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม สังคมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
- สอวน. ภูมิศาสตร์ ม.6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (ผ่านค่าย 1และ2)
- ติวสอบ TGAT2/3 ม.6 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
- ติวสอบสังคมศึกษา+ประวัติศาสตร์ ม.1 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ติวสอบประวัติศาสตร์ ม.6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
- ติวสอบ TGAT2/3 ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
- ติวสอบ TGAT2/3 ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
- ติวสอบ TGAT2/3 ม.6 โรงเรียน Saint Francis Xavier School (STFX)
- A-Level สังคมศึกษา ม.6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
- A-Level สังคมศึกษา ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
- ติวสอบ TPAT 5 ม.6 ปี 1 ม.กรุงเทพ เข้า ครุศาสตร์ จุฬา
- A-Level สังคมศึกษา ม.5 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
- A-Level ภาษาไทย ม.5 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
- A-Level สังคมศึกษา ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)2
- A-Level สังคมศึกษา ม.6 โรงเรียนทิวไผ่งาม
- A-Level สังคมศึกษา ม.6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
- เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม สังคมศึกษา โรงเรียนศรัทธาสมุทร
- ฝึกปฏิบัติการสอนประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์ ม.5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

💰สังคม

💡GAT เชื่อมโยง

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖A-Level สังคมศึกษา

📖สังคมศึกษา สอบเข้า ม.1

📖สังคมศึกษา สอบเข้า ม.4

📖สังคมศึกษา

📖TGAT2&3

📖TPAT 5

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่
📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
รงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปศาสตร์ (ศิลป์-จีน) GPA 3.85

📝
คะแนนสอบ

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา 68/100
(1 ใน 1,826 คน ที่ได้ช่วงคะแนน 60 -100 จากผู้สมัครทั้งหมด 130,866คน) Dek63

📝
คะแนนสอบ

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ได้คะแนนลำดับที่ 1 รอบเจียระไนเพชร คะแนน 83/100 (จากผู้เข้าแข่งขัน 5402 คน) และรางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ (10 คนสุดท้าย)ในการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 🥇

📝
คะแนนสอบ

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เนื่องในวาระ 87 ปี วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

📝
คะแนนสอบ

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
84/100 (1 ใน 731 คน ที่ได้ช่วงคะแนน 80 -100 จากผู้สมัครทั้งหมด 133,232 คน) Dek63

🎓
จบการศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มศว
เกียรตินิยมอันดับ 1

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง