รูปติวเตอร์

พี่ติว

เรียนจบแล้ว

ผมใจดี มีพื้นที่การฟังให้นักเรียน พัฒนาตัวเองด้านความรู้เสมอ และยินดีสอนนักเรียนทุกระดับ เป้าหมายคืออยากให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ติว

ด้วยประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ)
ปี 59 ถึงปัจจุบัน จึงพร้อมถ่ายทอดให้ผู้เรียนทุกระดับ ตามจุดประสงค์ว่าต้องการเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่ออะไร
และตัวอย่างประสบการณ์มีดังนี้ครับ
-หนึ่งในทีมงาน บริษัท Maxima Edutainment ( อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ) โดยเป็นบริษัทจัดการฝึกอบรมให้หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียนกรมการปกครอง ( หลักสูตรนายอำเภอ ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )
-ติวสอบ TOEIC และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในต่างประเทศ บริษัท Aeroflex
-อาจารย์สอน TOEIC ที่สถาบัน Inter Academic
-อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการเพื่อการสอบมาตรฐานสากล ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
-อาจารย์พิเศษหลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้นของกรอบมาตราฐานสากลแบบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
-อาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ กลยุทธ์ทำคะแนน TOEIC ให้ได้ 700 ที่ ม.ศรีปทุม
ปี 57-58
-สอนทำข้อสอบ GAT, O-NET ให้คะแนนมากที่สุด แก่ 23 โรงเรียนภาคอีสาน และ 29 โรงเรียน ภาคเหนือ
Freelance English teacher/tutor ( สถาบัน Fun English , สถาบัน one-2-one ,สถาบันบ้านครูเจี๊ยบ )
-พ.ย.52-ก.ค.53
โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ และ ภาษา (The Business Computer and Language Centre) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ และ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
-ก.ย.51 -เม.ย.52
Hotel steward บริษัท Carnival cruise Line ที่ ซานดิเอโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา
-ก.ค. 49-พ.ย.50
โรงแรม Airport suit Bangkok Hotel ตำแหน่ง Receptionist และ Airport Representative
-โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดวงแก้ว

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษ

📖TOEIC

📖IELTS

📖Phonics

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

สอนติว get 40โรงเรียน
นาย ณพล กฤษณะภูติ (ติวเตอร์ ) อายุ 41 ปี ที่อยู่ 244/348 หมู่บ้านยิ่งโอฬาร ซอย 2 ถนน วิภาวดี 43 คอนเมือง กรุงเทพ 10210 โทร 096 245 1569 Line ID: napoltutor วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อให้ได้รับตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษในสถาบัน ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก การประชาสัมพันธ์และโฆษณา มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GPA2.32) ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ( ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (GPA 2.67) ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (GPA3.22) ประสบการณ์ทำงาน (เฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ) ปี 59 ถึงปัจจุบัน หนึ่งในทีมงาน บริษัท Maxima Edutainment ( อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ) โดยเป็นบริษัทจัดการฝึกอบรมให้หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียนกรมการปกครอง ( หลักสูตรนายอำเภอ ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ติวสอบ TOEIC และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในต่างประเทศ บริษัท Aeroflex อาจารย์สอน TOEIC ที่สถาบัน Inter Academic อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มคะแนน IELTS ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการเพื่อการสอบมาตรฐานสากล ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์พิเศษหลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้นของกรอบมาตราฐานสากลแบบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ กลยุทธ์ทำคะแนน TOEIC ให้ได้ 700 ที่ ม.ศรีปทุม ปี 57-58 สอนทำข้อสอบ GAT, O-NET ให้คะแนนมากที่สุด แก่ 23 โรงเรียนภาคอีสาน และ 29 โรงเรียน ภาคเหนือ Freelance English teacher/tutor ( สถาบัน Fun English , สถาบัน one-2-one ,สถาบันบ้านครูเจี๊ยบ ) พ.ย.52-ก.ค.53 โรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ และ ภาษา (The Business Computer and Language Centre) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ และ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ก.ย.51 -เม.ย.52 Hotel steward บริษัท Carnival cruise Line ที่ ซานดิเอโก ประเทศ สหรัฐอเมริกา ก.ค. 49-พ.ย.50 โรงแรม Airport suit Bangkok Hotel ตำแหน่ง Receptionist และ Airport Representative โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดวงแก้ว

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 300 บาท/ชม

ติวเตอร์ติวยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง