รูปติวเตอร์

พี่ใบเตย

ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบเนื้อหา และแบบฝึกที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ใบเตย

- ติวเพิ่มเกรดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ติวคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3
- ปรับพื้นฐานเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ปรับพื้นฐานเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมที่ 6
- ติวสอบ A-Level คณิตศาสตร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด ติวสอบ ป.1-ม.6

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

🎓
จบการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกียรตินิยมอันดับ 2

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


150 บาท/ชม
150 บาท/ชม
180 บาท/ชม
180 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
225 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง