รูปติวเตอร์

พี่แป๊ะ

จบการศึกษาแล้ว

เน้นการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าใจ และฏารทำโจทย์

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แป๊ะ

สอนในโรงเรียน มากกว่า 2 ปี
เป็นติวเตอร์ เป็นเวลา 3 ปี
เน้นผู่เรัยนเข้าใจ เป็นกันเอง และคุยง่าย

📚วิชาที่เปิดสอน

🧪เคมี

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เคมี คะลุยโจทย์

📝ประวัติการศึกษา

🏫
เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี
18

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ติวเตอร์แป๊ะยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง