รูปติวเตอร์

พี่แมธ

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สวัสดีครับ พี่แมธนะครับ เป็นติวเตอร์สอนเลขทุกระดับชั้น ประสบการณ์กว่า 8 ปี เรียนอย่างเข้าใจพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตประจำวัน แล้วเราจะได้รู้ว่าวิชาเลขไม่ได้เรียนแค่เพื่อสอบ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แมธ

-สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
-สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้อง EP)
-สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนสายปัญญา
-สอนคณิตศาสตร์ ม.ปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สอนคณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ (Mathematics for Economics) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สอนคณิตศาสตร์ (Calculus1,2,3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์:ทบทวนเนื้อหา ม.ปลาย

📖คณิตศาสตร์:Alevel

📖คณิตศาสตร์:เนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย

📖คณิตศาสตร์:ทบทวนเนื้อหา ม.ต้น

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2
3.45

🏫
เข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์(ประกันภัย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🏫
เข้าศึกษา

คณะสถิติประยุกต์ เอกการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 300 บาท/ชม

ติวเตอร์แมธยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง