รูปติวเตอร์

พี่หลิว

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สวัสดีค่ะ ชื่อหลิวนะคะ ตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท Danone Specialized Nutrition ตำแหน่ง Sale Analyst เน้นการสอนให้เข้าใจเนื้อหา ปรับพื้นฐาน ใส่ใจในการสอน มีความรับผิดชอบสูง

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หลิว

- ระดับประถมศึกษา จบจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (หลักสูตร IEC : Intensive English Course)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 จบจากโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ม.4 อยู่สายวิทย์)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน IEP (Intensive English Program)

ผลงานและรางวัลบางส่วนที่เคยได้รับ

• ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2018โดยอยู่ในลำดับที่ 4

• ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการแข่งขันการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ) เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ (World-Class Standard School Symposium) ครั้งที่ 3

• ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันระดับภาคในรายการ OBEC English Debate Competition 2017 under the Project of Raising Awareness of ASEAN Community ของโปรแกรมพิเศษ

• ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน The Provincial Cluster OBEC English Debate Competition ปี 2018 และ 2019 ของโปรแกรมพิเศษ

ปัจจุบันการทำงานในบริษัทมีการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการทำงานทุกวัน มีการใช้จริง เน้นการสอนปรับพื้นฐานให้แน่น มีความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มเกรด มีเทคนิคในการเรียนเฉพาะตัวที่สามารถแบ่งปันน้องๆได้

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐาน เพิ่มเกรด

📖คณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน เพิ่มเกรด

📝ประวัติการศึกษา

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบ 1 Portfolio
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ รอบที่ 1 Portfolio

🎓
จบการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย หลักสูตร Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ที่โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์หลิวยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง