รูปติวเตอร์

พี่ติ๊ดตี่

จบการศึกษา

น้องๆ ที่ต้อง ตะลุยโจทย์ และหาวิธีกระบวรการคิดใหม่ หรือน้องๆ ที่เรียนสายแพทย์พื้นฐานทางคลินิกยังไม่เข้าใจ ติดต่อพี่ได้เลยครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ติ๊ดตี่

เคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย
ชีววิทยา ระดับมหาวิทยาลัย
เคมีอินทรีย์ ระดับมหาวิทยาลัย
ชีวเคมี ระดับมหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น-ปลาย

📚วิชาที่เปิดสอน

🧬ชีวะ

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ตะลุยโจทย์เคมี

📖ตะลุยโจทย์ชีววิทยา

📖ชีวเคมีขั้นสูง

📖อณูชีววิทยาและพันธุวิศกรรม

📖โลหิตวิทยาพื้นฐาน

📖ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน

📖จุลทรรศนศาสตร์คลินิกพื้นฐาน

📖เคมีคลินิกพื้นฐาน

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
3.88

🎓
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์

🎓
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท เคมี (ชีวเคมี)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 200 บาท/ชม

ติวเตอร์ติ๊ดตี่ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง