รูปติวเตอร์

พี่ตาล

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรฺ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอนสนุก​ ไม่กดดัน​ เน้นทำความเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจำ พร้อมยกตัวอย่าง ปูพื้นฐานให้แน่น​ พร้อมทั้งทำโจทย์เยอะๆ​ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์​ใช้กับโจทย์อื่นได้

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ตาล

-สอนตะลุยโจทย์วิทย์-คณิต สอบเข้า ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ์ ตรัง
-สอนตะลุยโจทย์วิทย์-คณิต สอบเข้า ม.1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
-สอนตะลุยโจทย์วิทย์-คณิต สอบเข้า ม.4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
-สอนเพิ่มเกรดเพิ่มความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่
-สอนตะลุยโจทย์ข้อสอบวิทย์-คณิต สอบเข้า ม.4 สาธิตฯเกษตร
-สอนตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง
-สอนตะลุยโจทย์ทำข้อสอบคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม-มหิดล
-ติวข้อสอบ สอวน.คณิตศาสตร์ ม.ต้น นร.โรงเรียนสตรีวิทยา2 ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดล,เตรียมอุดม และ ห้อง SMTE เบญจมราชรังสฤษฏิ์ (ทั้งแบบกรุ๊ปและแบบเดี่ยว)
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณ์มุกดาหาร
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนพระหฤทัย นนทบุรี เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี (ทั้งแบบกรุ๊ปและแบบเดี่ยว)
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนสารสาสน์ ร่มเกล้า เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนอมก่อยวิทยาคม เพื่อสอบเข้า ม.4 ห้องพิเศษโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้อง ม.2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบ IJSO คณิตศาสตร์ ม.ต้น นักเรียนโรงเรียนบดินทร์เดชา ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียน อบจ. กระบี่
-ติวเพิ่มทักษะ เสริมความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ ม.2 น้องโรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมวิศวะ และโรงเรียนสาธิตศิลปากร
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี เพื่อสอบเข้าโรงเรียน ม.4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว เพื่อสอบเข้าโรงเรียน ม.4 โรงเรียนสาธิต มศว.
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนไทยคริสเตียน เพื่อสอบเข้า ม.4 โรงเรียนโรงเรียนสาธิต มศว.(ทั้งแบบกรุ๊ปและแบบเดี่ยว)
-ติวคณิตศาตร์น้อง ม.2 โรงเรียนราชินีบน ต้องการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานให้แน่น พร้อมกับตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนดัง
-ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายวิชาคณิตศาตร์น้อง รร.ดลวิทยา ตะลุยโจทย์เตรียมสอบหลักสูตรทั่วไปที่จะเข้า ม 4 เตรียมรัชดา
-ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายวิชาคณิตศาตร์น้อง รร.เมืองกระบี่ หลักสูตร EIS เก็งข้อสอบสอบเข้าม.4 ฝึกวิเคราะห์แนวข้อสอบจุฬาภรณ์รอบ 2 โดยเฉพาะ
-ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายวิชาคณิตศาตร์น้อง รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ สอบเข้า รร.หอวัง นนทบุรี ห้องพิเศษ
-ติวคณิตศาตร์น้อง รร.นวมินทร์กรุงเทพ เพื่อทบทวนเนื้อหา และปูพื้นฐานชั้นม.2
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เพิ่มทักษะ เสริมความเข้าใจ รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
-ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1. เพิ่มทักษะ เสริมความเข้าใจ นร.เพศชาย น้องเรียน ห้อง gifted โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบ สอวน. ม.ต้น พร้อมทั้งฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ นักเรียนห้อง SMP โรงเรียนดีบุกพังงา
-ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1. เพิ่มทักษะ เสริมความเข้าใจ ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ น้องเรียน ห้อง gifted โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
-ติวตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 รร.จักรคำคณาทร
-ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.1. เพิ่มทักษะ ปรับพื้นฐาน ทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ น้องเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
- ฯลฯ

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์ข้อสอบสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม-มหิดล

📖คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์ข้อสอบสอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาลห้องพิเศษ

📖คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์ข้อสอบสอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาลห้องทั่วไป

📖คณิตศาสตร์ ม.ต้น

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1
เกรดเฉลี่ย 3.80

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ติวเตอร์ตาลยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง