รูปติวเตอร์

พี่ขุน

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนสบาย ๆ พี่เฮฮา ชวนคุย เวลาเรียนคุยกันได้ ยืดหยุ่นได้ครับ มาเรียนกันครับ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ขุน

- เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.98
- ได้เกรด 4 คณิตศาสตร์ทุกภาคการศึกษา
- ได้รับทุนเรียนดีทุกภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
- เคยสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชาบ้านตะกร้อ จังหวัดแพร่ เป็นเวลา 3 ปี
- เคยสอนพิเศษนักเรียนโรงเรียนยุพราช, Montfort College, The Prince
Royal’s College, วัฒโนทัยพายัพ, ดาราวิทยาลัย, พหฤทัย เป็นต้น
- CALCULUS 1 A, CALCULUS 2 A
- ENG 1 B , ENG 2,3,4 A
- PAT 1 141 [2563]
- เกรดเฉลี่ยสะสมระดับอุดมศึกษา 3.94 [ปี 1-3]
- ภาคเรียนที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ย 4.00
- เด็กทุนสาธิตเสริมสมองมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เพิ่มเกรด

📖ติว A-Level

📖ติวสอบเข้า ม.1 ม.4

📖ติวสอบเข้ามหาลัย

📝ประวัติการศึกษา

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 220 บาท/ชม

ติวเตอร์ขุนยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง