รูปติวเตอร์

พี่ผึ้ง

สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั่นประถมศึกษาจรถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาเคมีในมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังสามารถสอนได้ในรายวิชาภาคอังกฤษที่เปิดสอนในหลักสูตรสองเรียนห้องภาษา รัดับประถมศึกษา มีประสบการณ์สอนในหลักสูตรสองภาษาตั้งแต่บรรจุเป็น 7 ปี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ผึ้ง

สอนเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 โรงเรียนนนทรีวิทยา
สอนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
สอนร่วมกับครูต่างชาติในหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา(EP) ในรายวิชา science,math,english,phonic,health,artและ social studies

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖วิทยาศาสตร์

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

-
-

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ติวเตอร์ผึ้งยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง