รูปติวเตอร์

พี่ติ๊ก

จบการศึกษา

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ติ๊ก

ระดับประถม
- ภาษาไทย ป.3 ร.ร.วัดทุ่งครุ
- ภาษาไทย ป.3 ร.ร.วัดบ้านด่านลานหอย
- ภาษาไทย ป.4 ร.ร.ราชินี
- ภาษาไทย ป.4 ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ภาษาไทย ป.4 ร.ร.ปิยะจิตวิทยา
- ภาษาไทย ป.4 ร.ร.เลิศหล้า (EP)
- ภาษาไทย ป.5 ร.ร.วัดศรีสุดาราม
- ภาษาไทย ป.5 ร.ร.ปิยะจิตวิทยา
- ภาษาไทย ป.5 ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต
- ภาษาไทย ป.5 ร.ร.เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
- ภาษาไทย ป.5 ร.ร.โชคชัยหทัยราษฎร์ (EP)
- ภาษาไทย ป.5 ร.ร.มารดาอุปถัมภ์
- ภาษาไทย ป.6 รร.อุดมศึกษา
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร.อนุบาลชลบุรี
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร.พระมารดานิจจานุเคราะห์
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย
- ภาษาไทย ป.6 รร.นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (inter)
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร.อัสสัมชัญ ศรีราชา (MLP)
- ภาษาไทย ป.6 รร.สารสาสน์หนองแขม
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร.สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร..พระหฤทัยนนทบุรี
- ภาษาไทย ป.6 ร.ร.ศรีธรรม​ราช​ศึกษา​

ระดับมัธยม
- ภาษาไทย ม.1 ร.ร.รุ่งอรุณ
- ภาษาไทย ม.2 ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
- ภาษาไทย ม.2 ร.ร.เลิศหล้า
- ภาษาไทย ม.2 ร.ร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
- ภาษาไทย ม.2 ร.ร.โยธินบูรณะ
- ภาษาไทย Y.9 ST.Andrews International School
- ภาษาไทย ม.3 ร.ร.สารวิทยา
- ภาษาไทย ม.3 ร.ร.สารสาสน์
- ภาษาไทย ม.3 ร.ร.เซนคราเบียล
- ภาษาไทย ม.3 ร.ร.เซนโยเซฟคอนแวนต์
- ภาษาไทย ม.4 ร.ร.เซนคราเบียล
- ภาษาไทย ม.4 ร.ร.ชลราษฏรอำรุง
- ภาษาไทย ม.6 รร.สุราษฎร์ธานี
- ภาษาไทย ม.6 ร.ร.สารวิทยา
- ภาษาไทย ม.6 ร.ร.เทพศิรินทร์ (gifted)

- ประวัติศาสตร์ไทย ม.3 ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนซ์
- อารยธรรมไทย ม.4 ร.ร.เซนคราเบียล

ระดับมหาวิทยาลัย
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปี 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
- พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย ปี 4 คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
- วรรณคดีโบราณ ปี 4 คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร

ติวสอบ
- ภาษาไทย สอบชิงทุน ม.1 รร.สารสาสน์หนองแขม
- ภาษาไทย ป.6 ติวเข้า ม.1 ร.ร.บดินทรเดชา, ร.ร.สวนกุหลาบ, ร.ร.สตรีวิทยา, รร.ศึกษานารี, ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย, ร.ร.สามเสนวิทยาลัย, ร.ร.สาธิตเกษตรฯ, ร.ร.สาธิต มศว, ร.ร.กัลยา​ณี​
- ภาษาไทย ม.3 เข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดม, ร.ร.สาธิตธรรมศาสตร์, ร.ร.สาธิตวัดพระศรีฯ, รร.สาธิตศิลปากร, O-NET ภาษาไทย,
- ภาษาไทย ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย, O-NET ภาษาไทย, 9 วิชาสามัญภาษาไทย, A-Level ภาษาไทย

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ภาษาไทยระดับประถมศึกษา

📖ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

📖ภาษาไทย ระดับมหาวิทยาลัย

📖ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป

📖ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำ

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA)
MASTER OF ARTS (LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT)

🎓
จบการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล
ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ ภาครัฐ

👨🏻‍🎓
ผู้แทนประเทศ

นำเสนอผลงานวิชาการ เวที การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หัวข้องาน The 10th PSU Education Conference " Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality" ประจำปี 2565

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


195 บาท/ชม
200 บาท/ชม
195 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
225 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์ติ๊กยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง