รูปติวเตอร์

พี่ออย

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับ ออยเองนะครับ เป็นคนง่าย ๆ ใจดี สไตล์การสอนแบบเรื่อย ๆ ไม่รีบร้อน เน้นความเข้าใจเป็นขั้นตอนให้เห็นภาพว่าใช้วิธีการหรือเทคนิคใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือเป้าหมายครับ☺️

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ออย

- วิทยากร PAT 1 โครงการ Singdham Go GAT PAT Together
- วิทยากรโครงการเตรียมเนื้อหาสำหรับค่ายสอวน. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
- พี่ห้องติววิทยาศาสตร์ วิชาแคลคูลัส 1 สายชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
- สอน Calculus I ของนิสิตจุฬาภาคอินเตอร์ (BALAC)
- สอนแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา SIIT (Com Eng)
- สอน Calculus I ของนักศึกษา MUIC (Com Sci)
- สอน Math ปี 1 ABAC (ส่วน Linear Algebra)
- สอน ODE นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มธ.
- สอนคณิตศาสตร์ ม.4 Gifted รร.สตรีวิทยา
- สอนคณิตศาสตร์ ม.3 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
- สอนคณิตศาสตร์ ม.5 รร. บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- สอนเนื้อหา สอวน. คณิตศาสตร์ค่าย 2
- สอน Math เตรียมตัวเรียนมหาวิทยาลัย
- สอน Math เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ
- สอน Math เตรียมตัวสอบ IGCSE Math
- สอน Paper ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่ทำสัมมนา

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
GPAX 3.95

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
GPAX 3.94

📝
คะแนนสอบ

PAT 1 (มี.ค. 64)
264/300

📝
คะแนนสอบ

SAT Subject Mathematics II
780/800

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์
เข้าค่ายสอวน. คณิตศาสตร์ ค่าย 1 และ 2 /ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15 และ 17/ เข้าค่ายคณิตศาสตร์ที่ สสวท. (รอบคัดผู้แทนประเทศ) ค่ายที่ 1

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 300 บาท/ชม

ติวเตอร์ออยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง