รูปติวเตอร์

พี่ออย

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับ ออยเองนะครับ เป็นคนง่าย ๆ ใจดี เน้นสอนแบบเรื่อย ๆ ไม่รีบร้อน เน้นความเข้าใจเป็นขั้นตอนให้เห็นภาพว่าใช้วิธีการหรือเทคนิคใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือเป้าหมายครับ☺️

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ออย

- วิทยากร PAT 1 โครงการ Singdham Go GAT PAT Together
- วิทยากรโครงการเตรียมเนื้อหาสำหรับค่ายสอวน. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
- พี่ห้องติววิทยาศาสตร์ วิชาแคลคูลัส 1 สายชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
- สอน Calculus I ของนิสิตจุฬาภาคอินเตอร์ (BALAC)
- สอนแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา SIIT (Com Eng)
- สอน Calculus I ของนักศึกษา MUIC (Com Sci)
- สอน Math ปี 1 ABAC (ส่วน Linear Algebra)
- สอน ODE นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มธ.
- สอนคณิตศาสตร์ ม.4 Gifted รร.สตรีวิทยา
- สอนคณิตศาสตร์ ม.3 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย เพชรบุรี
- สอนคณิตศาสตร์ ม.5 รร. บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
- สอนเนื้อหา สอวน. คณิตศาสตร์ค่าย 2
- สอน Math เตรียมตัวเรียนมหาวิทยาลัย
- สอน Math เตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ
- สอน Math เตรียมตัวสอบ IGCSE Math
- สอน Paper ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่ทำสัมมนา

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ ม.ต้น

📖คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

📖คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

📖คณิตศาสตร์ A-Level

📖TGAT2 ส่วนทักษะด้านจำนวน

📖แคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย

📖Linear Algebra สำหรับนิสิตปริญญาตรี

📖Discrete Mathematics สำหรับนิสิตปริญญาตรี

📖Principle of Mathematics าำหรับนิสิตปริญญาตรี

📖Math Grade 7-9

📖Math Grade 10-12

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
GPAX 3.94

🏫
เข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📝
คะแนนสอบ

PAT 1
264/300

📝
คะแนนสอบ

SAT Subject MATH II
780/800

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

ค่ายสอวน. คณิตศาสตร์
ค่าย 1 และ 2

⛺️
เข้าค่ายทางวิชาการ

วิชาคณิตศาสตร์ ค่ายที่ 1
โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 และ 2564

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง)


250 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม

ติวเตอร์ออยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง