รูปติวเตอร์

พี่เดย์

Comsci inter KMUTT

สวัสดีค่ะ ติวเตอร์เดย์นะคะ ลักษณะการสอนจะเน้นเช็คพื้นฐานของผู้เรียนก่อนว่าอยู่มนระดับไหน และปรับวิธีการสอนให้เข้ากับตัวผู้เรียน สไตล์การสอนค่อนข้างไม่เครียด เน้นทบทวน ทำโจทย์และประเมินผล

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เดย์

🌟ผลงานน้องสอบติด🌟
- สอบเข้าม.4 จุฬาภรณ์ เซนต์แมรี่ เตรียมอุดม โครงการวมว. และโรงเรียนในเครือสาธิต ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องธรรมดา
- ติวสอบเข้าม.1 โรงเรียนศึกษานารี (น้องได้ห้อง Gifted)
- ติวไทยสังคม 9 วิชาสามัญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ติวข้อสอบเฉพาะแพทย์ ออนไลน์ (น้องสอบติดแพทย์ ม.รังสิต)
- สอบเข้า ม.1 ห้องพิเศษสสวท. โรงเรียนประจำจังหวัด (น้องสอบติดลำดับที่ 3💕)
- สอนน้องป.6 เข้าห้อง IP (International Program) โพธิสาร (น้องสอบติดรอบแรก🎉)

🎊ติวเพิ่มเกรด🎊
- สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต นครปฐม
- สอนคณิตศาสตร์น้องโรงเรียนสามเสน ห้อง EIS
- สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โครงการวมว.) วิชาคณิตศาสตร์
- สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวทุกวิชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า
- สอนคณิตศาสตร์ น้องโรงเรียนสตรีวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 5
- สอน Basic Science น้อง G.4, G.9 โรงเรียน SISB
- สอนภาษาญี่ปุ่นน้องม.4 ศิลป์ญี่ปุ่น (สอนจนจบ ม.6) โรงเรียนศึกษานารี
- สอน Biology / Math ปรับพื้นฐานเพื่อไปเรียน High School ที่อเมริกา (ปัจจุบันน้องอยู่ High School ที่อเมริกา)
- สอน Science / Math น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง EP โรงเรียนสตรีวิทยา2

🧑‍🎓เตรียมสอบเข้า🧑‍🎓
- ติวข้อสอบเฉพาะแพทย์(ทั้ง 3 พาร์ท) ออนไลน์ น้องโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
- ติววิทยาศาสตร์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินี
- สอน PAT2 , PAT1 และคณิต 9 วิชาสามัญ น้องโรงเรียนสตรีวิทยา
- สอน IGCSE MATH น้องโรงเรียน SISB G.11
- สอน Math A level / Chem A level น้อง Y.13
- ติวสอบ GED MATH/Science/Social น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ติวสอบ GED MATH แบบกลุ่ม น้องมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ติวสอบ 9 วิชาสามัญสังคมและไทย น้องมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
- ติวสอบ IGCSE MATH น้องโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร INTER G.7
- สอนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนปวช. เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
- สอนคณิตศาสตร์และวิทย์ น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสอบเทียบ GED เข้ามหาวิทยาลัย
- สอนวิชาเฉพาะแพทย์ 3 พาร์ท กสพท. น้องมัธยมศึกษาปีที่ 6
- สอนคณิตวิทย์สังคม เข้าเตรียมอุดมศีกษา น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชินี
- สอนคณิตและวิทย์ เข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการ วมว. น้องมัธยมศึกษาปีที่ 3
- สอนคณิตวิทย์ เข้าม.1 เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสตรีวิทยา

✅ เพิ่มเติม
- สอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นพื้นระดับพื้นฐาน ONLINE แบบกลุ่ม 6-7 คน
- ติว Basic English น้องม.1-3 แบบกลุ่ม 5 คน

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์

📖วิทยาศาสตร์

📖ภาษาไทย

📖English

📖สังคมศึกษา

📖GAT

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต(AP)

📝
คะแนนสอบ

Gatไทย 147/150 Partเชื่อมโยงเฉพาะแพทย์ 97/100

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


180 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
220 บาท/ชม
200 บาท/ชม
220 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม

ติวเตอร์เดย์ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง