รูปติวเตอร์

พี่โอ๊ต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร

โอ๊ตครับ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุน พสวท.) เน้นสอนความเข้าใจ เป็นกันเอง เลือกเวลาเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกทั้งผู้เรียนและผู้สอน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่โอ๊ต

-สอน SAT MATH
-สอน CALCULUS I, CALCULUS II, CALCULUS III
-สอน STATISTICS AND PROBABILITY
-สอนเตรียมเข้า สอวน คณิตศาสตร์
-สอนเตรียมเข้ามหาลัย
-สอนเตรียมเข้าม.ปลาย
-สอนเตรียมเข้าม.ต้น
-สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมหาลัย

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖SAT Math

📖Calculus I, II, III

📖สอบเข้า ม.1 , ม.4, มหาลัย

📖เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเกรด ทุกระดับชัน

📖Statistics and Probability มหาลัย

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (ทุน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เกียรตินิยมอันดับ 1

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 400 บาท/ชม

ติวเตอร์โอ๊ตยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง