รูปติวเตอร์

พี่ฝน

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นติวเตอร์ฟิสิกส์ที่มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ระดับป.ตรี จนถึงป.เอก (ปัจจุบัน)

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ฝน

สอนฟิสิกส์ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
สอนฟิสิกส์ ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน
ติวสอบติดเข้าห้องพิเศษ ร.ร. ขอนแก่นวิทยายน
เคยเป็น TA แลปฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เนื้อหาฟิสิกส์ ระดับม.ปลาย

📖ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ/A-LEVEL ฟิสิกส์

📖เนื้อหาคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

เกียรตินิยม
อันดับ 2

🏫
เข้าศึกษา

ระดับปริญญาเอก
สาขาฟิสิกส์ ทุน คปก

🏫
เข้าศึกษา

สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์ฝนยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง