รูปติวเตอร์

พี่Pang

จบการศึกษาแล้ว

เชี่ยวชาญในการปรับพื้นฐาน และ เปลี่ยนความอคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้น้องได้ จากที่แทบจะไม่มีคะแนน กลายเป็น ติดท็อปห้องและท็อประดับชั้น สามารถให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียนแต่ยังได้รับความรู้ความเข้าใจได้ตามเป้าหมาย

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่Pang

ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนเสริมวิชาคณิตและวิทย์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับม.ต้น ห้อง GSMP EP MEP ระดับม.ปลาย ห้อง SMTE

ประสบการณ์สอน

สอบเข้าจุฬา
สอน Cu Best Cu aat

เลข
สอบเข้าม.1 สอบเข้าเตรียมอุดม ม.ต้น ม.ปลาย pat1 pat3
Math IGCSE Math EP

ฟิสิกส์+เคมี สอบเข้าเตรียมอุดม ม.ปลาย pat2 pat3

ชีวะ Pat 2

Sci. IGCSE IB

สอวน. คอม

Pat5 ไทย-สังคมเข้าม.1

เตรียมสอบเข้าเตรียมทหาร (คณิต วิทย์partคำนวณ เคมี ชีวะ)

ฟีดแบคน้อง ๆ
สอบติด ม. 1 สวนกุหลาบ ราชวินิต
สอบติดเตรียมอุดมศึกษา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เตรียมวิศวะ พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ติววิชาพื้นฐานปี 1 เช่น คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ได้เกรดตามที่น้องตั้งใจ
ปรับพื้นฐาน และ เปลี่ยนความอคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้น้องได้ จากที่แทบจะไม่มีคะแนน กลายเป็น ติดท็อปห้องและท็อประดับชั้น เช่น ม. 1 - ม. 3 สารวิทยา
ป.1 , ป. 3 โสมาภา G. 9 - 12 CIS

ผปคหลายคน มักจะบอกว่า พอวิชาคณิตคะแนนดีขึ้น คะแนนวิชาอื่นก็ดีขึ้นตามไปด้วย
เด็กประถมถึงม.ต้น มักจะติดผู้สอน บางครั้งถามถึงวันที่จะได้เรียนกับผู้สอนบ่อย ๆ

สไตล์การสอน

ชอบที่จะปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผปคของน้องทุกคน รวมถึงแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียน

- น้องเรียนอ่อน/ผลการเรียนไม่ดี ลบอคติว่าการเรียนคือยาก ฝึกตั้งแต่พื้นฐาน จนพอทำได้ จะให้โจทย์ที่ยากขึ้น และสามารถเรียนตามในห้องเรียนได้ทัน ในเวลาไม่นาน และต่อยอดจนเป็นคนเรียนเก่งในวิชานั้น ๆ
ถ้าเด็กประถมอาจจะมีอุปกรณ์การสอนพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อดึงความสนใจน้อง

- น้องผลการเรียนปานกลางถึงสูง จะสอนให้เข้าใจเนื้อหาอย่างกระชับและใช้งานได้จริง เน้นจุดพลาดบ่อย และการตีโจทย์ปัญหาให้แม่นยำ ปิดจุดอ่อนของแต่ละบุคคล

- ติวเข้มข้นก่อนสอบ (มีเวลาเรียนน้อยมาก) เน้นคุณภาพให้ได้ชัวร์ ๆ ในเนื้อหาที่ออกเยอะ และเพิ่มเนื้อหาส่วนอื่นเท่าที่จะมีเวลาเรียน ผู้เรียนมักจะเป็นเด็กปี 1 หรือสอบกลางภาคและปลายภาค

- ถ้าเป็นการเรียนระยะยาว น้อง ๆ จะสามารถ อ่านหนังสือเองเป็น (รู้จุดสำคัญของเนื้อหา ย่อความได้ รู้ถึงความสำคัญในการฝึกทำโจทย์) และมีผลการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ได้สอนดีขึ้น เนื่องจากมีความมั่นใจและอ่านหนังสือเองได้

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

🧬ชีวะ

📐ฟิสิกส์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อวิชาคณิต เพื่อเพิ่มเกรดและสอบเพื่อศึกษาต่อ

📖สอวน คอม

📖คณิตศาสตร์และความถนัดช่างสำหรับสอบเข้าเตรียมวิศวะหรับสอ

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
วิทย์ - คณิต

🎓
จบการศึกษา

ป.ตรี การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม kmitl

🏫
เข้าศึกษา

ป. โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จบการเรียนเนื้อหาและทำ thesis เสร็จแล้ว แต่ติดเรื่องปัญหาลิขสิทธิ์กับทางผู้ให้ทุนเลยไม่สามารถสอบจบ(ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานได้)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง)


250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
250 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
250 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม

ติวเตอร์Pangยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง