รูปติวเตอร์

พี่หมิว

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เชื่อในหลักการ Education + Growth Mindset

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หมิว

- วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม และปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- ผู้ช่วยสอนวิชาปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา
- วิทยากรติว O-NET วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ผู้ช่วยสอนวิชาปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา
- สอน Phonics/Science Activity Reception - Kensington International Kindergarten
- สอน Programming LEGO Education Robot - Norwich International School
- สอน Homework EP Grade 3 - 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
- สอน Science EP Grade 4 - 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
- สอน Mathematics EP Grade 5—7 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
- สอนคณิตศาสตร์ ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
- สอนคณิตศาสตร์ ป.5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- สอนคณิตศาสตร์ ป.6 โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
- สอนคณิตศาสตร์ ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์
- สอนเพิ่มเกรด EP Grade 7 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
- สอนฟิสิกส์ ม.3 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
- สอนฟิสิกส์ ม.4 โรงเรียนโยธินบูรณะ
- สอนฟิสิกส์ ม.4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
- สอนฟิสิกส์ ม.6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
- สอนฟิสิกส์ ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ
- สอน PAT 2 วิชาฟิสิกส์ ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ฟิสิกส์เพิ่มเกรด

📖GED MATH

📖SAT MATH

📖Science K-9

📖Calculus

📖Pre-calculus

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่
📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฟิสิกส์ประยุกต์

🎓
จบการศึกษา

Pre-Calculus Arizona State University (edx.org)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์หมิวยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง