รูปติวเตอร์

พี่หมี

วิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรียนวิทย์คณิตและวิศวะโดยตรงกับพี่หมี วิศวกรโยธาที่มีประวัติการสอนมาไม่น้อยกว่า 7 ปี

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หมี

เรียนวิทย์คณิตและวิศวะโดยตรงกับพี่หมี
อดีตนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย เยอรมัน โดยตรง
พี่หมีช่วยทุกอย่างได้ตั้งแต่คิดจะเรียนจนส่งเข้ามหาวิทยาลัยเลยล่ะ :)
ปัจจุบันเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลักษณะการสอน
- เน้นการสอนพื้นฐานสําหรับผู้เริ่มต้น
- ประยุกต์การทําโจทย์สดในห้องเรียนเพื่อทบทวนความมั่นใจ
- รูปแบบการเรียนเน้นการเรียนแบบตัวต่อตัวเปIนหลัก เพื่อกําชับความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
- ตะลุยโจทย์สําหรับผู้ที่มีพื้นฐานดี เน้นการโต้ตอบกันในชั้นเรียน
- การเรียนเพื่อนเนการแก้ปัญหา และสร้างโจทย์ปJญหาเองเพื่อสร2างความเข2าใจ
- การประยุกต์ปัญหาในชีวิตประจําวัน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเข้ากับวิชาที่สอน

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิต:ตะลุยโจทย์ทุกระดับชั้น

📖ฟิสิกส์:ตะลุยโจทย์ทุกระดับชั้น

📖PAT1:Speed_test

📖PAT3:Speed_test

📖Calculus ทุกระดับชั้น

📝ประวัติการศึกษา

🏫
เข้าศึกษา

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
สอบได้รอบรับตรง

🏫
เข้าศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการรับตรง ประเภทเรียนดี

🎓
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตร์บัณทิต (โยธา)

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์หมียังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง