รูปติวเตอร์

พี่เปรี้ยว

จบป.โท-สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มจธ..

จบคณิตศาสตร์ตรงสาย เข้าใจผู้เรียน สอนกระชับ อธิบายตรงจุด ใจดี ใจเย็น ไม่ดุ เน้นการตะลุยโจทย์ มีฟีดแบคให้นักเรียนเป็นระยะ ดูแลเอาใจใส่ ยินดีตอบคำถามทั้งในคาบและนอกคาบเรียน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่เปรี้ยว

จบเอกคณิตศาสตร์โดยตรง วทม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
มีประสบการณ์สอนทุกระดับ ประถม-มัธยม-มหาวิทยาลัย
• คณิตศาสตร์ประถม
- รร.พระหฤทัยคอนแวนต์
- รร.อัสสัมชัญธนบุรี
- รร.ศรีธรรมราชศึกษา
- รร.ปัญญาศักดิ์
- รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์
• ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้า ม.1
- รร.ศึกษานารี
- รร.สตรีวิทยา
- รร.เทพศิรินทร์
- รร.เบญจมราชูทิศ
- รร.ชลกันยานุกูล
- รร.มัธยมวัดสิงห์
• คณิตศาสตร์มัธยมต้น
- รร.สตรีวิทยา
- รร.ศึกษานารี
- รร.ชลกันยานุกูล
- รร.เทพศิรินทร์
- รร.สารวิทยา
- รร.พระแม่มารีย์สาธุประดิษฐ์
- รร.พลวิทยาหาดใหญ่
- รร.มัธยมวัดสิงห์
• คณิตศาสตร์มัธยมปลาย
- รร.สตรีวิทยา
- รร.ศึกษานารี
- รร.อัสสัมชัญธนบุรี
- รร.บางปะกอก
- รร.ระยองวิทยาคม
• คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัย
- แคล 1-3
• ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- A Level คณิต 1,2

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖คณิตศาสตร์ : ประถมศึกษา

📖คณิตศาสตร์ : มัธยมศึกษาตอนต้น

📖คณิตศาสตร์ : มัธยมศึกษาตอนปลาย

📖คณิตศาสตร์ : ตะลุยโจทย์เข้า ม.1

📖คณิตศาสตร์ : ตะลุยโจทย์เข้า ม.4

📖คณิตศาสตร์ : PAT1, วิชาสามัญ

📖แคลคูลัส

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
GPAX : 3.34

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
400 บาท/ชม
350 บาท/ชม

ติวเตอร์เปรี้ยวยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง