รูปติวเตอร์

พี่แตงโม

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพัชร พิมพ์จันทร์ ชื่อเล่น แตงโม

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แตงโม

- สอนคณิตศาสตร์ ป.5 โรงเรียนอัสสัมชันระยอง
- สอนภาษาไทย ป.3 โรงเรียนอัสสัมชันระยอง
- การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

👨🏼‍💻เขียนโปรแกรม

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ติวก่อนสอบ

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เกียรตินิยมอันดับ 2 (3.27)

🏫
เข้าศึกษา

กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สจล

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม
200 บาท/ชม

ติวเตอร์แตงโมยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง