รูปติวเตอร์

พี่หมวย

จบแล้ว

ชื่อ หมวย นะคะ ปัจจุบันเปิดสอนวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ค่ะ มีประสบการณ์การสอน 3 ปี สอนละเอียดเน้นสอนให้เข้าใจมากกว่าจำไปสอบค่ะ ไม่ดุไม่เคร่ง ถามได้ทุกอย่างค่ะ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หมวย

สอบเข้า
- ฟิสิกส์ PAT 2 (ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี) ร.ร.เตรียมอุดม สอบติด ม.ธรรมศาสตร์
- ฟิสิกส์ PAT 3 ( ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี) ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สอบติด คณะวิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ฟิสิกส์ PAT 2, วิชาสามัญ (ข้อสอบย้อนหลัง 6 ปี) ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณิต PAT 1, ฟิสิกส์ PAT 2 (ข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี) ร.ร.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สอบติด คณะสถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณิต วิชาสามัญ (ข้อสอบย้อนหลัง 5ปี ) ร.ร.สตรีวิทยา สอบติด คณะสังคมศาสตร์.
- คณิตศาสตร์ ม.3 สอบเข้า ม.4 โรงเรียนสตรีวิทยา
- คณิตศาสตร์ ม.ต้น สอบเข้า ม.4 พระปฐมวิทยาลัย


เพิ่มเกรด
- ฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย (วิชา Quantum Mechanics, Mechanics, Solid state เป็นต้น)
- คณะวิศวะฯ สจล. บางมด. มจพ. จุฬา เกษตร
- คณะวิทย์ ฯ สจล. บางมด.
- คณิตศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ( แคลคูลัส, สถิติ )
- คณะวิทย์ ฯ สจล.
- คณะวิศวะ ฯ สจล. บางมด ธรรมศาสตร์
- ฟิสิกส์ เพิ่มเกรด (ปรับพื้นฐาน + ตะลุยโจทย์)
- โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
- พระปฐมวิทยาลัย
- คณิต ม.ต้น ติวเพิ่มเกรด (ปรับพื้นฐาน + ตะลุยโจทย์)
- โรงเรียนสุรนารีวิทยา
- พระปฐมวิทยาลัย
- โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทยาศาตร์ ม.ต้น เพิ่มเกรด
- มารีย์อุปถัมภ์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ฟิสิกส์ : ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ

📖ฟิสิกส์ : ตะลุยโจทย์ PAT 2

📖ฟิสิกส์ : ตะลุยโจทย์ PAT 3

📖คณิต ม.ต้น : เพิ่มเกรด

📖คณิต ม.ปลาย : เพิ่มเกรด

📖คณิต ม.ปลาย : ตะลุยโจทย์ PAT 1

📖คณิต ม.ปลาย : ตะลุยโจทย์วิชาสามัญ

📖วิทย์ ม.ต้น : เพิ่มเกรด

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคฟิสิกส์ประยุกต์
เกียรตินิยม อันดับ 2

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์หมวยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง