รูปติวเตอร์

พี่ต้นตาล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ

สวัสดีครับ ผมนายจีระศักดิ์ ใหม่นวล ชื่อเล่น ต้นตาล อายุ 22 ปีรับงานสอนที่สถาบันกรดวิชาในเชียงใหม่วิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง calculusและสถิติ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อติวสอบเข้าโรงเรียนดังและตามจุดประสงค์ต่างๆ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่ต้นตาล

อยากรู้ถึงแก่นคณิตศาสตร์ มาติวกับผม ต้นตาล จีระศักดิ์ ใหม่นวล

ประวัติการศึกษา
- ปริญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นักศึกษาทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ของคณะวิทยาศาสตร์
- เกียรตินิยมอันดันสอง 3.41
- มัธยมศึกษา เหรียญทองศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ประสบการณ์สอน
- ขณะนี้สอนอยู่ที่สถาบัน knowledge academy อยู่หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประสบการณ์สอน 3 ปี
- ผู้ร่วมร่างหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับสอนที่สถาบัน knowledge academy ชั้นประถมตอนปลายถึงมัธยมตอนต้น
- น้อง ป.5 มงฟอร์ต รางวัลเหรียญทอง ข้อสอบนานาชาติระดับประเทศ
- น้อง ป.5 ปริ้นรอยัล สอบ ASMO รางวัลรางวัลบุคคลระดับประเทศ
- น้อง ม.2 มงฟอร์ต สอบ teded รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ
- น้อง ป.5 มงฟอร์ต ได้รับเหรียญทอง ข้อสอบนานาชาติ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- น้อง ม.3 ยุพราช ติดเตรียมอุดมศึกษา ห้องวิทย์-คณิต
- น้อง ม.3 มงฟอร์ต ติดมหิดลวิทยานุสรณ์
- น้อง ม.4 โยธินบูรณะ ติดเตรียมทหารอากาศ
- น้อง ม.3 มงฟอร์ต ติด gifted คณิตศาสตร์ มงฟอร์ต
- น้อง ป.6 ติดสวนกุหลาบรังสิต สาธิตศิลปากร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ราชินีบน
- น้อง กลุ่ม ม.3 ติด สาธิตศิลปากรห้องวิทย์ - คณิต ทั้งกลุ่ม
- น้อง ป.6 สมาธิสั้น อ่อนคำนวณอย่างมาก ติดโรงเรียนประจำอำเภอที่อุบลราชธานี
- น้อง ป.6 อ่อนคำนวณอย่างมาก ต้องปรับพื้นฐานตั้งแต่บวกลบ ติดโรงเรียนประจำตำบลที่เชียงใหม่
- น้อง ปี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาแคลคูลัส 1 ได้เกรด A
- น้อง ปี 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาแคลคูลัส 2 และ สถิติ ได้เกรด B และ A
- น้องปี 1-2 เด็กพิการ 3 คน (พิการทางการได้ยิน และทางสายตา) ในโครงการของมหาวิทยาลัยวิชาสถิติสำหรับสังคมศาสตร์ ได้เกรด B-A
- ติวสอบเข้า ม.1, ม.4 ติดห้อง gifted และห้องธรรมดา โรงเรียนมงฟอร์ต ปริ้นรอยัล สาธิตมช. และโรงเรียนชื่อดังอื่นๆ
- เคยเป็นวิทยากรแนะแนวทางเพื่อศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ได้รับ
- การประเมินจากติวเตอร์ ประจำทุกๆ 15 วัน (2 อาทิตย์)
- วิดีโอการเรียนย้อนหลัง
- เอกสารประกอบการเรียน

สไตล์การสอน
- สอนให้รู้ถึงแก่นอย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา สามารถพลิกแพลงได้
- มีความเข้าใจธรรมชาติของคณิต และเทคนิคที่จำเป็น
- วางแผนการเรียน โดยยึดเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก
- สืบค้นและแก้ปัญหาให้ผู้เรียนอย่างตรงจุด
- สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ไม่เบื่อ

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖ติวเพิ่มเกรด ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

📖ติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

📖ติวเพิ่มเกรด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

📖ติวสอบเข้า ม.1

📖ติวสอบเข้า ม.4

📖ติวสอบแข่งขัน ต่างๆ

📝ประวัติการศึกษา

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ
คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 32/756

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


230 บาท/ชม
250 บาท/ชม
240 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์ต้นตาลยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง