รูปติวเตอร์

พี่หนึ่ง

สถาบันวิทยสิริเมธี (เครือเดียวกับรร.กำเนิดวิทย์ ปตท.)

เน้นพื้นฐาน เน้นความเข้าใจ อาจต้องใช้เวลาเเต่น้อง ๆ สามารถนำไปต่อยอดได้เองแน่นอน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่หนึ่ง

- ตะลุยโจทย์เคมีระดับชั้น ม.6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- คอร์สปรับพื้นฐานสำหรับเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด ม.4 - 5 และเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับชั้นถัดไป
- วิทยากรอาสาสมัครวิชาเคมี ม.4 ค่ายตะลอนสอน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- วิทยากรอาสาสมัคร วิชาเคมีทั่วไป (General chemistry) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการวิทยาติวเตอร์ จัดโดยสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- ปูพื้นฐานวิชาเคมีภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับชั้นม.4
- สอนวิชาเคมีทั่วไป นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)
- ติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้า รร.สาธิตธรรมศาสตร์
-เป็นกรรมการออกข้อสอบในการเเข่งขันตอบปัญหาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 40 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ (จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
-เป็นวิทยากรสอนปฏิบัติการเคมี ให้กับนักเรียน ม.ปลายที่เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ (จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🧪เคมี

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖เคมี ม.ปลาย ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด

📖เคมี: A-Level Chem

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วท.บ เคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1)

📝
คะแนนสอบ

สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาเคมีอนินทรีย์ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12 (12th Standard Chemistry Test) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (2562)

🏫
เข้าศึกษา

ได้รับทุนศึกษาปริญญาเอก NSTDA-VISTEC โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันวิทยสิริเมธี

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง)


200 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
350 บาท/ชม

ติวเตอร์หนึ่งยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง