รูปติวเตอร์

พี่พลอย

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพราะการเรียนรู้ที่สำคัญต้องมาจากพื้นฐานที่ดี และมีความเหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่พลอย

- ภาษาอังกฤษ grade 1 เซนคาเบียล EP
- ภาษาอังกฤษ grade 4 หอวัง
- ภาษาอังกฤษ grade 6 หอวัง
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป ป.1 - ป.6 โรงเรียนสฤษดิ์เดช จันทบุรี และโรงเรียนยอแซฟวิทยาหลักสูตร EP
- ภาษาอังกฤษ อ.1 - ป.6 โรงเรียนสฤษดิ์เดช จันทบุรี และโรงเรียนยอแซฟวิทยา หลักสูตร EP
- คณิตศาสตร์ อ.1 - ป.6 โรงเรียนสฤษดิ์เดช จันทบุรี และโรงเรียนยอแซฟวิทยา หลักสูตร EP
- เคมี ม.ต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (โรงเรียนประจำจังหวัด) หลักสูตรสสวท.
- ภาษาอังกฤษ ม.ต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (โรงเรียนประจำจังหวัด)
- เคมี ม.ปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (โรงเรียนประจำจังหวัด) หลักสูตร EP
- ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (โรงเรียนประจำจังหวัด) หลักสูตร EP

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

🧪เคมี

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

💡GAT เชื่อมโยง

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖สอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้นดัง

📝ประวัติการศึกษา

📝
คะแนนสอบ

Gat Eng
142.5/150

📝
คะแนนสอบ

Onet Eng
80/100

📝
คะแนนสอบ

9วิชา อังกฤษ
80/100

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา 250 บาท/ชม

ติวเตอร์พลอยยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง