รูปติวเตอร์

พี่จีจี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) (จบแล้ว)

เรียนกับพี่จี้ไม่เน้นท่องจำ เพราะพี่ก้เรียนมาแบบไม่ท่องจำเหมือนกัน เราทุกคนเก่งอังกฤษได้ แค่ให้มันออสโมซิสเข้าหัวสมองเราผ่านการฝึกฝน

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่จีจี้

ประวัติแบบย่อ
1. Math Year 6 and Year 7 Harrow International School สอนตามบทเรียน
2. English น้องสวนกุหลาบนนท์ สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเพื่อสอบ
3. SAT English และ IELTS น้องม. 5 รร.สวนกุหลาบนนท์
4. อังกฤษน้องม.3 สอบเข้าม.4 สตรีนนท์ห้องกิฟท์อังกฤษ
5. อังกฤษน้องม.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ปูพื้นฐานและสอนตามบทเรียน
6. อังกฤษน้องม.3 ขึ้นม.4 รร.สามเสนวิทยาลัยเตรียมไปเรียนต่างประเทศ
7. SAT ENG น้องม.2 เตรียมตัวยาวเพื่อยื่นคะแนนสอบ
8. อังกฤษน้องม.4 เตรียมสอบคณะอักษรจุฬา
9. อังกฤษผู้ใหญ่ตะลุยข้อสอบ TOEIC เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
10. ดูแลน้อง 2 คนเรียนออนไลน์ช่วงโควิดทุกวิชา Harrow International School Year 3-4 และ Year 6-7
ประสบการณ์แบบยาว
1.อังกฤษน้องปี 1 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ปูพื้นฐานให้แน่น
2.อังกฤษน้องม. 6 พระหฤทัยนนทบุรี ติวสอบเข้าแพทย์รังสิต
3.GED Social น้อง Grade 10 ติวเพื่อสอบ
4.GED Social น้อง Grade 11 Regent International School ติวเพื่อสอบ
5.GED Social น้อง Grade 12 Bromsgrove International School ติวเพื่อสอบ
6.Math Grade 7 and 8 Harrow International School สอนตามบทเรียน
7.Math Grade 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ EP. ปูพื้นฐาน
8.English Grade 4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ EP. ปูพื้นฐาน
9.English น้องสวนกุหลาบนนท์ สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเพื่อสอบ
10.English น้องรร.ชลประทานวิทยา ประถม 4 สอนตามบทเรียน
11. English น้องรร.คลองเกลือ ประถม 6 ปูพื้นฐาน
12.SAT English น้องม. 5 รร. อำมาตยกุล ติวเพื่อสอบ
13.อังกฤษน้องม.3 สอบเข้าม.4 สตรีนนท์ห้องกิฟท์อังกฤษ
14.อังกฤษน้องป.5 รร.สาธิตเกษตร เตรียมสอบเข้าสาธิตปทุมวัน
15.อังกฤษน้องม.4 เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ปูพื้นฐานและสอนตามบทเรียน
16.อังกฤษเน้นแกรมม่าน้อง Grade 10 กลับมาจากประเทศอังกฤษ
17.อังกฤษน้องป.6 สมาธิสั้น รร. เครือทหารกองทัพบก สอบเข้าหอวังม.1
18.อังกฤษน้องป.6 รร.เครือทหารกองทัพบก สอบเข้าหอวังม.1
19.อังกฤษน้องม. 4 รร.พระหฤทัยนนทบุรี สอนตามบทเรียนและปูพื้นฐาน
20.อังกฤษน้องม.1 รร. พระหฤทัยนนทบุรี สอนตามบทเรียนและปูพื้นฐาน
21.อังกฤษน้องป.6 สมาธิสั้น รร. นานาชาติ ปูพื้นฐานการพูดการสนทนา
22.อังกฤษน้องป.5 รร. ไผทอุดมศึกษา ปูพื้นฐานให้แม่นและเตรียมสอบม.1
23.อังกฤษน้องม.1 รร.สาธิตสวนสุนันทา EP. สอนตามบทเรียนและปูพื้น
24.อังกฤษน้องม.3 ขึ้นม.4 รร.สามเสนวิทยาลัยเตรียมไปเรียนต่างประเทศ
25.อังกฤษน้องปี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
26.SAT ENG น้องม.2 เตรียมตัวยาวเพื่อยื่นคะแนนสอบ
27.SAT Math น้องม.2 เตรียมตัวยาวเพื่อยื่นคะแนนสอบ
28.อังกฤษน้องป.2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ สอนตามบทเรียน
29.Math EP. น้อง Grade 4 รร.ชลประทานวิทยา
30.Math EP. น้อง Grade 4 รร.ชลประทานวิทยา
31.SAT ENG น้อง Grade 11 รร.มหิดลอินเตอร์ สอบเข้า MUIDS
32.อังกฤษน้องม.4 เตรียมสอบคณะอักษรจุฬา
33.อังกฤษน้องม.1 เตรียมสอบม.4 เตรียมอุดม
34.อังกฤษน้องม.2 รร.หอวัง เรียน 2 คนพร้อมกันปูพื้นฐาน
35.อังกฤษน้องปี 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปูพื้นฐานให้แน่น
36.SAT ENG น้องที่จ.นครศรีธรรมราช เรียนออนไลน์ ยื่นคะแนนสอบจุฬา
37.อังกฤษน้องม.4 สายศิลป์จีน (จำรร.ไม่ได้) สอบ GAT Eng
38.อังกฤษน้องซิ่ว ติว 9 วิชาสามัญสอบเข้าแพทย์
39.อังกฤษน้องรร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ม.6 ปูพื้นให้แน่นและติว GAT
40.อังกฤษพื้นฐานน้องม.6 รร.ศรีอยุธยา
41.IELTs น้องปี 3 คณะครุศาสตร์ เอกสถาปัตย์ (จำมหาลัยไม่ได้)
42.อังกฤษน้องม.5 รร.เทพศิรินทร์นนท์ เรียนพร้อมกัน 2 คนเตรียมสอบมหาลัย
43.อังกฤษน้องม.5 รร.สีกันปูพื้นฐานใหม่
44.อังกฤษผู้ใหญ่ conversation ใช้ในการทำงานกับวิศวกร
45.อังกฤษผู้ใหญ่ conversation ใช้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ
46.อังกฤษผู้ใหญ่ปูพื้นฐานเพื่อสอบ TOEIC
47.อังกฤษผู้ใหญ่ตะลุยข้อสอบ TOEIC
48.TOEFL น้องม.6 เตรียมศึกษาต่ออเมริกา
49.อังกฤษน้องม.4 รร.สตรีวิทยา 1 ปูพื้นฐานเพื่อสอบ TOEFL
50.อังกฤษพื้นฐานและการสนทนาน้องม.2 รร. เตรียมพัฒน์
51.อังกฤษน้องม.1 พิชญศึกษาเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ
52.อังกฤษน้องป.5 งานสถาบันย่านนนทบุรีติวสอบเข้าสวนกุหลาบ
53.อังกฤษน้องประถมปลาย มัธยมต้นและปลาย งานสถาบันที่สาธุประดิษฐ์
54.TOEIC ผู้ใหญ่วัยทำงาน อาชีพฟรีแลนซ์ เพื่อสมัครงานประจำ
55.อังกฤษน้องม.3 เตรียมสอบเข้าม.4 หอวังนนท์
56.อังกฤษน้องม.2 3 คนรร.นันทวรวิทย์ ปูพื้นฐานและสอนตามบทเรียน
57.TOEIC น้องม.5 จ.สุพรรณบุรี เรียนออนไลน์ ติวเพื่อยื่นคะแนน
58.อังกฤษน้องม.3 รร.สายปัญญารังสิต ปูพื้นฐาน
59.อังกฤษน้องม.3 เตรียมสอบเข้าหอวัง
60.อังกฤษน้องม.6 เตรียมสอบ GAT ENG และ ONET
61.SAT ENG น้องม.5 รร.สาธิตคริสเตียนวิทยา งานสถาบันระยะสั้น
62.อังกฤษพื้นฐานน้องม.2 รร.ชลประทานวิทยา
63.อังกฤษน้องม.4 รร.โยธินบูรณะ EP. สอนตามบทเรียน
64.IELTS น้องม.5 รร.อินเตอร์ เตรียมยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย
65.SAT ENG น้องม.5 จ.ภูเก็ต เรียนออนไลน์ เตรียมยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัย

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🇬🇧ภาษาอังกฤษ

🔢คณิตศาสตร์

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖อังกฤษ 9 วิชาสามัญ

📖Tgat eng

📖TOEIC

📖IELTS

📖TOEFL

📖SAT Verbal

📖SAT math

📖GED Social

📖GED Math

📖Basic English

📖Math inter

📖Phonics

📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

TOEIC
880/990

🎓
จบการศึกษา

SAT
1260

🎓
จบการศึกษา

IELTS
7.0

🎓
จบการศึกษา

CU-TEP
91

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา

(อย่างต่ำครั้งละ 2 ชั่วโมง)


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
350 บาท/ชม
300 บาท/ชม
300 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์จีจี้ยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง