รูปติวเตอร์

พี่แพนเนล

ปริญญาโท ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอนทั้งในรูปแบบสถาบันและสอนส่วนตัวมากกว่า 6 ปี ติวเพิ่มเกรดให้นักเรียน รวมถึงสอบแข่งขันต่าง สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชื่อดัง อาทิ มงฟอร์ด ยุพราช เป็นต้น และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ อาทิ จุ

😀ทำไมถึงต้องเรียนกับพี่แพนเนล

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสอนปีการศึกษา 2560
- ลูกศิษย์ สอบได้คะแนน 92.5/100 รายวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET
- ลูกศิษย์ สอบได้คะแนน 91.000/100 รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 ในการสอบ 9 วิชาสามัญ
- สามารถสอบเข้ามหาลัยชื่อดังได้ดังนี้
ม.จุฬา
1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต/หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ม.มหิดล
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล
ม.ลาดกระบัง
1.คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
2.วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ม.นเรศวร
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
ม.ธรรมศาสตร์
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
ม.เกษตรศาสตร์
1.คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
2.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม
ม.เชียงใหม่
1.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ (2 คน)
3.คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการควบสองปริญญา (คะแนนสูงสุดในการคัดเลือก)
4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
6.คณะสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ม.ศิลปากร
1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ม.รังสิต
1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
3.วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์
East China Normal University เป็นคณะ Applied Psychology
Shanghai university of sport คณะสถาบันการศึกษานานาชาติ

🎥ตัวอย่างการสอน

รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์
รูปติวเตอร์

📚วิชาที่เปิดสอน

🔭ดาราศาสตร์

🔢คณิตศาสตร์

📐ฟิสิกส์

👨🏻‍🔬วิทยาศาสตร์

🇹🇭ภาษาไทย

📙ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน

📖A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

📖A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

📖A-level ฟิสิกส์

📖A-level ภาษาไทย

📖วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

📖คณิตศาสตร์ ม.ต้น

📖ฟิสิกส์ ม.ปลาย

📖คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สายวิทย์)

📖คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (สายศิลป์)

🚕สถานที่

คลิกเพื่อดูแผนที่


📝ประวัติการศึกษา

🎓
จบการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

🏫
เข้าศึกษา

นิสิตในโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
(ทุน พสวท.)

🏫
มีสิทธิ์เข้าศึกษา

นักศึกษาในโครงการเพชรทองกวาว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

📝
คะแนนสอบ

วิชาสามัญวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
คะแนน 90/100

🤔รีวิวโดยนักเรียน


💸ราคา


250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม
250 บาท/ชม

ติวเตอร์แพนเนลยังไม่มีเวลาว่างสอนพิเศษขณะนี้ ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราค้นหาติวเตอร์ท่านอื่นในเวลาที่ท่านสะดวก
สมัครเรียน
ช่วยเหลือ / สอบถาม ? ติดต่อสอบถาม / แนะนำฟีเจอร์ ขอบคุณสำหรับข้อความ หากเป็นคำถามจะมีการติดต่อท่านกลับทางอีเมลล์โดยเร็ว
ส่ง